JUBILEUSZ DK – DAR ODPUSTU ZUPEŁNEGO

Dekret
Penitencjarii Apostolskiej o odpuście zupełnym
na czas pielgrzymowania na Jasną Górę
9 września 2023 r.
w ramach obchodów jubileuszu Domowego Kościoła

 Prot. N. 1020/22/I

Dekret

Penitencjaria Apostolska, dla wzrostu pobożności wiernych i dla zbawienia ich dusz, mocą uprawnień nadanych jej w specjalny sposób przez Ojca świętego Franciszka, z Bożej Opatrzności papieża, odpowiadając na prośby niedawno skierowane przez Jego Ekscelencję Wacława Depo, Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego, razem z Moderatorem Krajowym Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, podczas jego złotego jubileuszu, z niebiańskich skarbców Kościoła udziela łaskawie Odpustu zupełnego po należytym wypełnieniu jego zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna
i modlitwa w intencjach Papieża). Będą mogli go uzyskać dnia 9 września 2023 roku jego członkowie i inni wierni prawdziwie skruszeni i kierowani miłością
oraz ofiarować go również jako pomoc dla dusz w czyśćcu cierpiących, jeśli
w pielgrzymce nawiedzą sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
i tam pobożnie będą uczestniczyć w jubileuszowych celebracjach lub przynajmniej pobożnie odmówią Modlitwę Pańską i Wyznanie Wiary, dodając modlitwy
do Najświętszej Maryi Panny.

Wierni, którzy nie mogą tego uczynić z racji na sędziwy wiek, chorobę albo inną poważną przyczynę, będą mogli uzyskać Odpust zupełny, jeśli tylko, odrzuciwszy jakiekolwiek przywiązanie do grzechu, wzbudzą intencję, jak tylko
to będzie możliwe, spełnienia trzech zwyczajowych warunków oraz połączą się duchowo z jubileuszowymi uroczystościami, ofiarując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia bądź trudności osobistego życia.

Aby więc dostęp do Bożego przebaczenia, które można uzyskać przez władzę kluczy Kościoła, był ułatwiony przez pasterską miłość, ta Penitencjaria Apostolska usilnie prosi, żeby kapłani, mający odpowiednie uprawnienia do słuchania spowiedzi, z gotowością i wielkodusznością oddawali się sprawowaniu sakramentu Pokuty.

Niniejszy dokument jest ważny tylko w tym czasie. Bez względu
na jakiekolwiek inne przeciwne postanowienia.

            Dano w Rzymie, w Penitencjarii Apostolskiej, dnia 27kwietnia, w roku Wcielenia Pańskiego 2023.

 

Kard. Mauro Piacenza                                                                                                            Krzysztof Nykiel

Penitencjarz Większy                                                                                                                      Regens

za: https://www.dk.oaza.pl/aktualnosci/jubileusz-dk-dar-odpustu-zupelnego/