MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO

16 października 2014 r. w Watykanie komisja teologów jednomyślnie uznała heroiczność cnót Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
Aby  Ojciec Święty mógł zakończyć proces beatyfikacyjny ks. Blachnickiego , potrzebne jest jeszcze oficjalne uznanie jakiegoś cudownego wydarzenia, które dokonało się za wstawiennictwem Sługi Bożego – uzdrowienia nie tylko duchowego , ale też fizycznego.

Módlmy się   z jeszcze większą gorliwością i zapałem  o cud za wstawiennictwem Ojca Franciszka oraz o rychłą beatyfikację Założyciela naszego Ruchu Światło-Życie, Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego

Niech ta modlitwa będzie obecna na każdym spotkaniu naszego kręgu, niech stanie się częścią naszej codziennej modlitwy osobistej, małżeńskiej czy rodzinnej.

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
Boże, Ojcze Wszechmogący,
dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.
Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.
Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie,który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.
Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski …………. o którą najpokorniej proszę. Amen.

Dorota i Piotr Jasińscy