KONKURS NA PIOSENKĘ ROKU OŻK 2015

„W mocy Ducha Świętego”

W Ruchu Światło-Życie w roku formacyjnym 2015/2016 hasło roku będzie brzmiało „W mocy Ducha Świętego”. W związku z nowym hasłem pracy formacyjnej ogłaszam konkurs na piosenkę Oazy Żywego Kościoła 2015.Słowa „W mocy Ducha Świętego” nawiązują do hasła pracy rocznej sprzed 40 lat, z roku formacyjnego 1975/1976, które brzmiało „Odnowa w Duchu Świętym”. Był to czas wielkiego otwarcia sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i całego Ruchu Światło-Życie na dary Ducha Świętego. Czas ten zaowocował dynamicznym rozwojem wspólnot oazowych. Wydarzenia te zostały opisane w książce Małgorzaty i Marka Nowickich „Upili się młodym winem”.Piosenka roku formacyjnego „W mocy Ducha Świętego” powinna ukazywać moc działania Ducha Świętego w ludzkich sercach: posyłającego z Dobrą Nowiną o Jezusie na krańce świata, udzielającego charyzmatów dla służby w Kościele, przynoszącego doświadczenie dziecięctwa Bożego, uwalniającego z lęku, uzdalniającego do modlitwy w Duchu i prawdzie, dającego poznanie grzechu, będącego źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu.

Duch Święty przychodzi z darem proroctwa i uwielbienia Boga, niech więc będzie źródłem natchnienia w sercach wszystkich, którzy przystąpią do tegorocznego konkursu na piosenkę roku!

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące konkursu, przygotowane przez Marcina Łęczyckiego, odpowiedzialnego za Centralną Diakonię Muzyczną.

 1. Termin przysyłania zgłoszeń: 15 stycznia 2015 r.

Zgłoszenia najlepiej przysłać drogą elektroniczną, ale możliwe jest także przesłanie ich drogą pocztową (lub dostarczenie osobiste) na niżej podany adres.

 1. Adres: Sekretariat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie

ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice
tel. 32 251 88 20, mail: sekretariat@oaza.pl

 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • zapis nutowy propozycji (najlepiej plik pdf lub inny format graficzny (tif lub jpg)
 • tekst (w pliku tekstowym lub pdf)
 • nagranie (najlepiej mp3 lub przysłana płyta audio)
 • kilka słów o autorze (autorach).
 1. Piosenka Roku, tematycznie związana z przeżywanym rokiem formacyjnym, jest utworem o charakterze modlitewnym, wspólnototwórczym, wykonywanym w ramach spotkań formacyjno-modlitewnych (dni wspólnoty, spotkania modlitewne) oraz spotkań ogólnych Ruchu (spotkania formacyjne, pogodne wieczory). Tradycyjnie Piosenka Roku jest utworem proponowanym na zakończenie celebracji liturgicznych oraz Eucharystii w czasie Dni Wspólnoty Ruchu.
 2. Ponieważ jest kompozycją śpiewaną przez cały Ruch, proponujemy, żeby przy komponowaniu uwzględnić następujące uwagi:
 3. Prosta forma – piosenka roku jest utworem śpiewanym przez osoby w różnym wieku (dzieci, młodzież, dorośli), o różnych możliwościach i wrażliwości muzycznej. Warto tak dostosować formę kompozycji, żeby nie była zbyt trudna w nauce – choć nie musi być utworem o banalnej melodii. Pamiętajmy, że będzie to piosenka śpiewana przez dużą grupę ludzi jednocześnie.
 4. Dobry tekst – warto przemyśleć warstwę tekstową propozycji. W ubiegłych latach kilka dobrych muzycznie kompozycji odpadło przez niezbyt dobrze napisany tekst piosenki. Proponujemy krytycznie ocenić napisane słowa piosenki. Pamiętajmy o zwięzłości utworu – siła dobrego tekstu nie leży w ilości napisanych zwrotek. Warto tekst piosenki skonsultować z osobą, która potrafi go ocenić i ewentualnie pomóc poprawić.
 5. Czas – czas wykonania całego utworu nie powinien przekraczać 3-4 minut.
 6. Tonacja – pamiętajmy o dobrej tonacji – najlepiej uśrednionej dla większości osób. Zbyt wysoka lub za niska tonacja nie sprzyja nauce i ładnemu śpiewaniu.
 7. Nuty – starajmy się napisać nuty zgodnie z zasadami zapisu. Dla osób, które nie mają wykształcenia muzycznego dobrym rozwiązaniem będzie np. pokazanie zapisu nutowego profesjonalnemu muzykowi, który skoryguje ewentualne błędy.
 8. Nagranie – warto pomyśleć o przyzwoitej jakości nagrania, choć nie jest konieczne nagranie zrealizowane w studiu. Współczesne urządzenia rejestrujące są w stanie w miarę dobrze zarejestrować dźwięk. Koniecznie należy zadbać o dobry śpiew, dobrą intonację, dykcję. Dobre nagranie odzwierciedla charakter napisanej piosenki, dynamikę, tempo. Choć nagranie nie jest najważniejszym elementem konkursu, warto się postarać.

 

Zatem do pracy!

Konkurs na Piosenkę Roku 2015/2016 rozpoczęty!

Pan niech będzie z Wami!

ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

za: oaza.pl