SPOTKANIE OPŁATKOWE DOMOWEGO KOŚCIOŁA DIECEZJI WARMIŃSKIEJ

 

 

Dnia 28.12.2014 roku miało miejsce spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła Archidiecezji Warmińskiej. Uroczystość odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym w Olsztynie gdzie rozpoczęła się Euchrystią koncelebrowaną, sprawowaną pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Warmińskiego Wojciecha Zięby wraz z homilią wygłoszoną przez Głównego Koncelebransa.
Eucharystia miała charakter uroczysty z udziałem chóru, asystą, niesieniem darów i podziękowaniem Jego Ekscelencji za modlitwę, wygłoszone Słowo i gospodarzom Seminarium za kolejną już możliwość goszczenia w murach tej uczelni.
Małżonkowie, nowi uczestnicy naszego Ruchu otrzymali świece i zostali uroczyście przyjęci w poczet Jego członków.
Po Mszy Św. spotkaliśmy się w seminaryjnym refektarzu by wysłuchać Ewangelii o Narodzeniu Pańskim i podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i porozmawiać o bieżących sprawach i tematach przy zastawionych stołach, przy kawie i herbacie. Wysłuchaliśmy też bieżących ogłoszeń dotyczących najbliższych wydarzeń oraz złożyliśmy dowolne ofiary na wsparcie pobytu na rekolekcjach I stopnia w Olsztynie, rodziny z Ukrainy – zebrano 770 zł., za co serdeczne dzięki.
Następnie udaliśmy się do kaplicy seminaryjnej by śpiewać kolędy i śpiewem radować się z Narodzenia Pańskiego.
Wszystkim serdeczne podziękowania za obecność, za przygotowane i przyniesione dary na stół i miłą świąteczną atmosferę. Gorące „Bóg Zapłać” dla organizatorów- za ich trud i wysiłek organizacyjny.
Był to czas przeżyty w łączności z Panem Bogiem, budujący więź z Nim i między nami. Otrzymane błogosławieństwo pasterskie będzie nam towarzyszyć przez kolejny rok, a życzenia świąteczne i noworoczne dały radość i nadzieję, że jeśli tylko zgodne z Wolą Pana będą się spełniały w naszym życiu.
Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach Domowego Kościoła o zasięgu Diecezjalnym i Rejonowym!

Marzenna i Grzegorz Zdanuk – Diakonia Społeczna

Z wielką radością dołączamy się do wszystkich podziękowań

Dorota i Piotr Jasińscy

 

Więcej zdjęć można obejrzeć w GALERII  .