SPOTKANIE OPŁATKOWE REJONU MRĄGOWO

W Święto Trzech Króli, w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła z Rejonu Mrągowo. Obecne były rodziny i małżeństwa z Piecek, Mrągowa oraz z kręgów z Kętrzyna.
Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego zapalenia świecy przez Parę Rejonową tj. Anię i Ryśka, po czym nastąpiło odczytanie fragmentu Ewangelii o Bożym Narodzeniu i przywitanie wszystkich przybyłych. Obecni byli kapłani, moderatorzy kręgów, moderator rejonowy ks. Robert oraz gospodarze miejsca, księża Saletyni, z księdzem proboszczem, którzy udostępnili nam pomieszczenia ze swego Domu Rekolekcyjnego.
Po przywitaniu uczestnicy rozpoczęli składanie sobie życzeń oraz przełamali się opłatkiem.
Kolejnym etapem spotkania była agapa przy suto zastawionym, przyniesionymi przez uczestników darami, stole. Była to okazja do rozmów i poznawania się nawzajem, zwłaszcza osób z nowych kręgów i ich dzieci. Można też było śpiewać kolędy wraz z zespołem utworzonym przez rodzinę Emila.
W dobrym towarzystwie kawa, herbata, słodycze i owoce smakowały wybornie gdy nagle do sali wkroczył Św. Mikołaj z worem pełnym prezentów.
„Święty” ten rozdawał najmłodszym przygotowane paczki, ale wymagał by każde z obdarowywanych dziatek odwdzięczyło się jakimś artystycznym występem. Jeśli nie chciało w sukurs przychodził rodzic, co dawało jeszcze więcej radości i pociechy. Można było usłyszeć i zobaczyć bardzo różne formy wyrazu artystycznego: śpiew, recytację, taniec, czy grę na instrumentach lub wszystko naraz.
Serdeczne podziękowanie należy się gospodarzom miejsca, w którym mogliśmy się spotkać, czyli Ojcom Saletynom za zaproszenie nas w mury ich Domu Parafialnego, wszystkim kapłanom, którzy znaleźli czas by być z nami, jak również organizatorom, w tym Parze Rejonowej Ani i Ryśkowi oraz wszystkim, dzięki którym to wydarzenie mogło zaistnieć.
Przeżyliśmy czas bycia razem, czas radości z Narodzenia Pana Jezusa budując więź pomiędzy nami, w łączności z kapłanami, podkreślając wartość życia rodzinnego i małżeńskiego na drodze do Pana Boga.
Z Panem Bogiem!

Marzenna i Grzegorz Zdanuk