CUDA PIĘĆDZIESIĄTNICY SIĘ NIE SKOŃCZYŁY

zakończyła się 40. Kongregacja Odpowiedzialnych

22 lutego 2015 r. Eucharystią zakończyła się jubileuszowa Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, w której uczestniczyło około 1100 osób ze wszystkich polskich diecezji i z Ukrainy, Czech, Słowacji. Oazowicze z innych krajów rozpoczęli kongregację od Paressii, spotkania przedstawicieli Ruchu z zagranicy i środowisk misyjnych Ruchu Światło-Życie.Zobacz:Rozpoczęła się 40. Kongregacja OdpowiedzialnychPrezentacja piosenki i znaczka roku OŻK 2015/2016

Trzeba wychodzić z Wieczernika

fot. Michał Szepietowski

Ostatnie przedpołudnie Kongregacji Odpowiedzialnych było czasem modlitwy, świadectwa i wezwań.

fot. Michał Szepietowski

W czasie Jutrzni ks. Paweł Płatek, moderator diecezjalny Ruchu w diecezji tarnowskiej, przypomniał o konieczności mierzenia się z pustynią, która potrafi być niebezpieczna, i zapełnianiu jej oazami. „Jesteśmy wezwani do tego, by rozrastała się oaza, która jest w nas. Oaza nie może się stać celem samym w sobie”.

ks. Wojciech Nowacki, fot. Michał Szepietowski

Na pytanie, czy Ruch Światło-Życie potrzebuje doświadczenia charyzmatycznego, odpowiadał w swoim wystąpieniu ks. dr Wojciech Nowacki. Przypomniał on, że otwieranie się na charyzmaty jest normalnym elementem życia chrześcijańskiego i pozwala na nieustanne doświadczanie świeżości życia.

Zadaniem chrześcijan jest odkrywanie Ducha Świętego, który działa zarówno na sposób sakramentalny, jak i przez udzielanie charyzmatów. Trzeba jednak pamiętać, że doświadczenie charyzmatyczne sprawdza się w działaniu, w ewangelizacji – nie można go ćwiczyć „na sucho”. Jak powiedział prelegent: „Duch Święty sobie poradzi. Kościół ma gwarancję trwania z nami czy bez nas. Ale czy my sobie poradzimy?”.

Podkreślił również, że Duch Święty potrzebuje odnowy charyzmatycznej nie po to, aby przekształcić się w inny ruch, ale aby pełniej żyć własną tożsamością.

Norbert Dawidczyk, fot. Michał Szepietowski

Następnie Norbert Dawidczyk w wystąpieniu, które było jednocześnie świadectwem i katechezą, opowiadał o tym, że życie w Duchu Świętym powinno być czymś tak naturalnym jak oddychanie powietrzem. Jest to doświadczenie często trudne, wymagające, zmieniające ludzkie życie. Duch Święty ingeruje w nie w sposób nieoczekiwany i niekoniecznie zgodnie z marzeniami czy oczekiwaniami.

Aby rozwijać życie w Duchu Świętym, należy mieć stałe nabożeństwo do Ducha Świętego, podejmować rozeznawanie, być do dyspozycji i być wdzięcznym – nawet (albo zwłaszcza) wtedy, kiedy jest trudno.

Dariusz Cupiał, fot. Michał Szepietowski

Dariusz Cupiał, współtwórca inicjatywy tato.net, opowiadał o potrzebie odnowienia ojcostwa, którą bardzo mocno pokazuje Papież Franciszek. „Chodzi nam o to, żeby ojciec był ojcem”.

Inicjatywa tato.net jest owocem formacji w Ruchu Światło-Życie jej założyciela. Dariusz Cupiał wspomniał o tym, jak niezwykle ważne było dla niego spotkanie z Ojcem Franciszkiem, który pokazał mu drogę rozeznawania swojego miejsca w życiu: najpierw trzeba przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela, potem zostać Jego uczniem, a dopiero potem pytać o konkretny charyzmat, którym ma się służyć we wspólnocie.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ks. Ryszard Nowak w swojej wypowiedzi na temat roli Ducha Świętego w modlitwie przypomniał, że modlitwa albo jest charyzmatyczna, albo nie ma jej wcale. Modlitwa jest charyzmatyczna z natury, jej forma jest drugorzędna. Przeciwstawianie modlitwy liturgicznej i charyzmatycznej jest nieporozumieniem.

ks. Zbigniew Snarski, fot. Michał Szepietowski

O roli Ducha Świętego w ewangelizacji mówił ks. Zbigniew Snarski. W ewangelizacji trzeba mówić o Duchu Świętym, a wzywanie Ducha Świętego prowadzi do ewangelizacji. Na III Kongregacji Odpowiedzialnych w Niepokalanowie w 1978 roku padło stwierdzenie, że „ten tylko na dłuższą metę potrafi zachować wiarę dla siebie, kto potrafi ja dawać innym”. Prelegent przywołał również słowa Orygenesa: „Nie myśl, że wystarczy być raz odnowionym. Także to, co nowe, potrzebuje odnowienia”.

Zadaniem dla całego Ruchu jest odnawianie oaz modlitwy, bo to one są źródłem dynamizmu, i przygotowywanie Seminariów Odnowy Wiary.

fot. Michał Szepietowski

Wystąpienie Katarzyny i Pawła Maciejewskich, pary krajowej Domowego Kościoła, pokazywało wszystkim zebranym wyzwania, które wypływają z synodu o rodzinie. Prelegenci zauważyli ich siedem:

  • wezwanie do wdzięczności za łaskę sakramentu małżeństwa
  • wezwanie do formacji małżeństw/całych rodzin (jak zauważyła para krajowa z wielką radością odkryli, że formacja Domowego Kościoła jest odpowiedzią na wyzwania płynące z synodu)
  • wezwanie do włączenia się w pomoc w przygotowanie do małżeństwa (przede wszystkim przez świadectwo małżonków wobec dzieci i młodzieży – młodzi ludzie mają prawo oczekiwać pomocy w dojrzewaniu do małżeństwa od doświadczonych małżeństw)
  • wezwanie do ewangelizacji i świadectwa misyjnego
  • wezwanie do pomocy najsłabszym
  • wezwanie do dopominania się o ustawy sprzyjające rozwojowi rodziny
  • wezwanie do włączania się w formację duchownych i pracowników duszpasterskich

Katarzyna i Paweł Maciejewscy, para krajowa DK, z prawej ks. Tomasz Opaliński, moderator krajowy DK, fot. Michał Szepietowski

od lewej: bp Adam Szal, bp Adam Wodarczyk, fot. Michał Szepietowski

Sesję przedpołudniową zakończyły wystąpienia i świadectwa przedstawicielek wspólnot życia konsekrowanego, które wyrosły z Ruchu.

Jako pierwsza o Instytucie Niepokalanej Matki Kościoła mówiła odpowiedzialna główna, Jolanta Szpilarewicz.

Jolanta Szpilarewicz, fot. Michał Szepietowski

Wyraziła ona wdzięczność za dar życia Ojca Franciszka, za jego duchowe towarzyszenie tworzącej się wspólnocie. Przypomniała również znaczenie, jakie ta wspólnota miała dla Ojca – bez jej istnienia niemożliwe byłoby powstanie Ruchu Światło-Życie.

Anna Jakimiuk, fot. Michał Szepietowski

Świadectwo życia członkini INMK, Anny Jakimiuk

s. Małgorzata Glanc, fot. Michał Szepietowski

Siostra Małgorzata Glanc przedstawiła wspólnotę sióstr z Lipia (Wspólnota Dzieci Łaski Bożej, diecezja koszalińsko-kołobrzeska), która zaczęła się tworzyć w 1977 roku i jest owocem wylania się ducha Świętego, jakie miało miejsce w roku 1975 w tej małej wiosce (więcej o historii i świadectwie życia sióstr można przeczytać w 108. numerze Oazy, str. 68-93).

s. Renata Kościelska, fot. Michał Szepietowski

 świadectwo Renaty Kościelskiej, założycielki Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej

Po odczytaniu listu jedności, który zostanie przesłany Papieżowi Franciszkowi, moderator generalny Ruchu, bp. Adam Wodarczyk, podsumował krótko 40. Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie.

Ostatnim punktem dzisiejszego dnia była Eucharystia w Kaplicy Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, której przewodniczył bp Adam Szal, delegat KEP do spraw Ruchu Światło-Życie.