DRODZY KAPŁANI MODERATORZY DOMOWEGO KOŚCIOŁA

 

Czy miłujesz mnie więcej? – pyta dziś Chrystus
Kiedy wstępujesz na stopnie ołtarza,
By złożyć na nim bezkrwawą ofiarę,
Przez którą Bóg nas łaskami obdarza.


Czy miłujesz mnie więcej? – pyta dziś Chrystus
Kiedy zasiadasz w konfesjonale,
By dusze grzechem skalane oczyścić,
W Miłości Bożej zbawczym Trybunale.
I tak przy każdej czynności Kapłanie
Pyta Cię Chrystus po wiele razy,


Czy ty mnie miłujesz – więcej niż inni?
Bo chce, by serce Twe było bez skazy.
I czeka Chrystus Twojej odpowiedzi
Choć wie, co serce kapłańskie czuje,
Powiedz Mu szczerze, jak Piotr nad jeziorem –
Panie – Ty wszystko wiesz…Ty wiesz że Cię miłuję!

 

Z okazji Wielkiego Czwartku, pamiątki ustanowienia kapłaństwa, pragniemy życzyć by całe Wasze życie Drodzy Kapłani Moderatorzy  było napełnione światłością i miłością, niech Boski Zbawiciel prowadzi po pięknej lecz niełatwej drodze powołania dla ludu Pana.
Bóg obdarzył nas wielką łaską stawiając Was na naszej drodze.
Dziękujemy, że jesteście z nami i dla nas.
Dziękujemy za Waszą posługę wspierania nas na drodze formacji,  za uczestnictwo w spotkaniach  kręgu .
Dziękujemy za Wasze świadectwo , które nam małżonkom jest bardzo potrzebne .

Wspólnota Domowego Kościoła