Porozumienie Bez Przemocy

 

Zapraszamy na warsztaty „POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY”

Warsztaty mają na celu wspieranie rozwoju osobistego, rozwijanie i doskonalenie umiejętności prospołecznych i komunikacyjnych. Uczestnicy uczą się wsłuchiwać w siebie, uświadamiać sobie swoje wewnętrzne stany. Uczą się także nazywać swoje myśli, uczucia, potrzeby i pragnienia, a także wyrażać je w relacjach z innymi. Ćwiczą ponadto stosowanie języka porozumienia w sytuacjach trudnych.

Najczęstszą przyczyną kryzysu w małżeństwie jest brak dialogu lub „dialog” polegający na wzajemnym oskarżaniu, pretensjach, wyrzutach, trudnych do przyjęcia i bolesnych w odbiorze dla obu stron. Ten sposób komunikacji pogłębia jednak kryzys i prowadzi do rozłamów, rozpadu i destrukcji.
Małżonkowie są w stanie – czerpiąc z nieskończonego źródła Miłości Bożej – przezwyciężyć ten kryzys, wystarczy tylko nauczyć się innych sposobów budowania relacji małżeńskich, odnaleźć i rozpoznać błędy, a potem podjąć współpracę ze sobą, aby zmodernizować niesprawny system komunikacyjny.
Warsztaty pozwolą ujawnić błędy, jakich należy się wystrzegać i jakich nowych strategii się uczyć, aby potrzeby obojga małżonków zostały wyrażone bez przemocy, przyjęte z empatią, co w konsekwencji może pomóc w odnalezieniu nowych sposobów ich zaspokojenia.
Moc płynąca z sakramentu małżeństwa jest – dla posiadających wolę poprawy relacji – gwarancją sukcesu.

Cykl warsztatowy obejmuje cztery weekendy (od piątku ok. godz. 18:00 do niedzieli ok. 18:00).
Pierwsze spotkanie rozpocznie się w piątek, 6-go czerwca 2014 r. o godz. 18:00 w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II (przy parafii NSPJ) w Olsztynie. Drugie spotkanie odbędzie się w kolejny weekend o tej samej porze. Terminy dwóch kolejnych spotkań zostaną ustalone w trakcie pierwszych spotkań i będą dostosowane do oczekiwań uczestników.
Zajęcia prowadzi pedagog, Pani ELŻBIETA STAWIŃSKA
Pomaga ludziom budować związki oparte na wzajemnym zrozumieniu i miłości, uczy:
jak rozumieć siebie i innych,
jak wyrażać uczucia i jak je przyjmować,
jak chronić się przed zranieniem i unikać ranienia,
jak współpracować w zaspokajaniu potrzeb swoich i cudzych,
jak być wolnym i szanować cudzą wolność,
jak wzmacniać własne i cudze poczucie wartości.

Od 25 lat prowadzi warsztaty dla uczniów, rodziców, rad pedagogicznych i dorosłych zainteresowanych pogłębianiem rozwoju osobistego.
Od 14 lat wspiera małżeństwa ucząc sztuki porozumiewania się w małżeństwie i rodzinie.
Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze słuchaczami Radia Warszawa, studentami UKSW, klerykami Wyższego Seminarium Duchownego obu warszawskich diecezji, a także członkami kilku zgromadzeń zakonnych w Polsce i na Ukrainie.

Zgłoszenia przyjmuje:
Jagoda Krawczyk
Tel. 668 248 384, e-mail: jagakraw@wp.pl