DROGA DANUSIU !

Trudno w słowach wyrazić wdzięczność Bogu za postawienie Ciebie na drogach naszego życia tudzież ogrom dobra, jakiego za Twoim pośrednictwem przez minione lata doświadczyliśmy.

Niechaj przemówią za nas słowa jednej z piosenek, które doskonale wyrażają Twoją obecność wśród nas, a w sposób szczególny w drogiej Twojemu sercu wspólnocie Domowego Kościoła:

Co dzień we wszystkie świata strony
Wędrują nasze dobre listy.
Bóg także listy polecone
Wysyła do nas wszystkich.
Jedni dla drugich posyłani
Jesteśmy jako żywe listy.

Chcę być dla Ciebie Bożym listem,
A Ty bądź dla mnie.
Bóg pod Twój adres mnie tu przysłał,
Więc, widać, pragnie
Coś jedynego nam powiedzieć,
Tobie przeze mnie, mnie przez Ciebie.

Byłaś, jesteś i na długie lata pozostaniesz dla nas, licznie tu zgromadzonych ,takim właśnie Bożym listem, listem dobroci i uśmiechu, listem zatroskania o nasze ziemskie sprawy, za którymi zapewne od kilku dni osobiście przed Bogiem w niebie orędujesz!

A wspiera Cię w tym orędownictwie za nami, w co głęboko wierzymy, Maryja Niepokalana, która przybyła co Ciebie i Twojej Rodziny dokładnie w godzinie Twego odejścia do Pana, w  wędrującej wśród naszych oazowych małżeństw i rodzin figurze.

Gdy zaś spojrzymy na tak pięknie świecące dziś słońce i pomyślimy,  cóż chcesz nam swoim życiem powiedzieć, na myśl przychodzi refren pielgrzymkowej piosenki:

Słońce niech wschodzi tam, gdzie Ty,

Słońce niech wschodzi tam, gdzie Ty.

Ktoś przez Ciebie drogę znajdzie,

Poprzez ciemne mgły,

Słońce niech wschodzi tam, gdzie Ty.

Niech każda nasza modlitwa za Ciebie, każde wspomnienie Twojej osoby będzie takim właśnie wschodem słońca, który nas  opromienia i ożywia, prowadzi do miłości Boga i ludzi!

Odpoczywaj w pokoju!

Do zobaczenia w niebie!

 Daniela ( Danuta) Banach odeszła do  Pana 14.01.2020r. wraz z mężem należała do DK Rejonu Mrągowo