„SZYBKI KURS MIŁOŚCI BOŻEJ” – PODSUMOWANIE

W dniach 11-12.06.2021r w Wyższym Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie odbyły się mini-rekolekcje „ Szybki kurs miłości Bożej” zorganizowane przez Małgosię i Mirka Andruszkiewiczów z Diakonii Ewangelizacji oraz ks. Cezarego Opalacha.

Słuchaliśmy o niepojętej miłości Boga do nas, miłości, która przemienia, ożywia, uzdalnia nas do stawania się Nowym Człowiekiem.

Na spotkaniu kręgów dzieliliśmy się doświadczeniem tej miłości w życiu osobistym i małżeńskim. W trakcie dialogu małżeńskiego przypomnieliśmy sobie o naszej wzajemnej miłości.

Był to czas przebywania w Bożej obecności, adoracji Chrystusa, ponownego zawierzenia Mu naszego życia, małżeństwa, rodziny, pracy i dnia codziennego.

Był to również czas przebywanie we wspólnocie, wyrwania się choć na chwilę z codziennych obowiązków, przystanięcia i wsłuchania w głos Tego, który wypełnia głód naszych serc.

Ania i Andrzej Częczek.