INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE W CZERWCU 2021

1971. Módlmy się o łaskę uzdrowienia z sepsy dla Szymka i Piotrusia-dzieci Marysi.

1972. Módlmy się o łaskę nawrócenia dla Bartosza.

1973. Módlmy się o łaskę uzdrowienia dla Ani i jej rodziny oraz dla Czarka i jego rodziny.

1974. Módlmy się w intencji wszystkich, którzy będą przeżywali rekolekcje.

1975. Za narzeczonych Tomka i Patrycję, przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, aby dobrze przygotowali się do tego.

1976. Za rodziców przedwcześnie urodzonych trojaczków Stasia, Maję i Aleksandrę, która jest już w Domu Ojca, aby dobry i miłosierny Bóg pocieszał ich i dodawał wiary.

1977. Prosimy o modlitwę w intencji zdania egzaminów( matematyka,fizyka) przez Natalię. O dar mądrości, umiejętności, rozeznania dla niej. Polecam modlitwie również dziekanów od tych przedmiotów.

1978. Prosimy o modlitwę w intencji Karola, o uzdrowienie duszy i ciała i o pomoc Bożą w jego kłopotach.

1979. Prosimy o modlitwę w intencji nawrócenia Kuby, odnalezienia właściwej drogi w życiu.

1980. Prosimy o modlitwę, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla naszych rodziców Lucyny i Edwarda oraz Ireny i Wacława.

1981. Proszę o mądre wybory i światło Ducha Świętego dla naszych córek.

1982. Prosimy o nawrócenie dla Oli, Kasi, Marii, Ani, Macieja. O łaskę wiary dla naszej rodziny, światło Ducha Świętego dla naszych dzieci, aby nasze dzieci dały się prowadzić w życiu Panu Bogu.

1983. Prosimy o modlitwę za wszystkich ludzi, którzy nadużywają alkoholu , o trzeźwość dla nich, wsparcie dla ich rodzin.

1984. Prosimy o światło Chrystusa w rozeznaniu naszej drogi życiowej, o łaskę wiary i budowaniu jedności małżeńskiej i rodzinnej.

1985. O wiarę oraz dary Ducha Świętego dla naszych dzieci Jakuba,Szymona i Marii.

1986. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Janiny z okazji 60-tych urodzin.

1987. O zdrowie i błogosławieństwo dla małżonków: Adriany i Piotra oraz Laury.

1988. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla narzeczonych:Eweliny i Krzysztofa( od 03.07.2021 małżonków).

1989. O łaskę silnej wiary dla Michała i Macieja oraz ich rodzin, aby wychowywali swoje dzieci w wierze.

1990. Za miłość w małżeństwie, o przebaczenie.

1991. Módlmy się w intencji licznych powołań kapłańskich do Wyższego seminarium Duchownego” Hosianum” w Olsztynie , aby w przyszłości nie zabrakło duszpasterzy w naszych parafiach.

1992. Módlmy się w intencji małżeństw naszej wspólnoty, które w czerwcu obchodzą jubileusze ślubów, aby Pan Bóg błogosławił im i ich rodzinom oraz obdarzał potrzebnymi łaskami każdego dnia.

1993. Módlmy się w intencji Joanny o łaskę utrzymania praw rodzicielskich do dziecka oraz o przemianę serca jej męża. Zgodnie z wolą Bożą.

Intencje modlitewne można zgłaszać telefonicznie – 89 5426452 lub na adres e-mail(zakładka DIAKONIE KONTAKT – DIAKONIA MODLITWY).

Serdecznie pozdrawiamy

Halina i Janusz Chowaniec

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC VII, VIII, IX 2021

ZGLOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY