OAZA RODZIN I W HOSIANUM OLSZTYN

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje.
Oaza Rodzin I w Wyższym Seminarium Duchownym w Olsztynie
Termin : 20.07 – 05.08.2021r.
Zgłoszenia przyjmuje – Wojtek Szczurek tel: 515 192 911
e-mail: rekol2003@op.pl