PIELGRZYMKA DO KALISZA !!!

XXV PIELGRZYMKA RODZIN DOMOWEGO KOŚCIOŁA
           do sanktuarium św. Józefa w  Kaliszu.
Kolejny raz  członkowie Domowego Kościoła pielgrzymują zawierzyć losy swoich rodzin i kręgów Domowego Kościoła Głowie Świętej Rodziny, Świętemu Józefowi.

W dn.14-15.05 2022r.odbędzie się pielgrzymka do sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu

z noclegiem w Licheniu.

Koszt wyjazdu 170 zł od osoby.

 Zgłoszenia: Alina i Jan Pilipienko
 nr tel. 784 441 573 e-mail : alinapienko@gmail.com

 Zaliczkę w wysokości 100 zł proszę wpłacać bezpośrednio do nas.

 Szczegółowy program podamy w późniejszym terminie.
 
 Serdecznie zapraszamy
 

Alina i Jan Pilipienko- para diecezjalna

Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny