ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2022

„Póki pokładamy nadzieję w innych, dopóki szukamy rozwiązania problemów naszego życia za pomocą własnych tylko sił i możliwości albo przy pomocy innych ludzi, dopóty żyjemy w złudzeniach. Dlatego Bóg w swojej mądrości i dobroci tak nas prowadzi, że przeżywamy kolejne rozczarowania. Walą się różne budowane przez nas zamki na lodzie i stajemy oko w oko z rzeczywistością. Pan Bóg ma swoje sposoby na nas i pozwala nam próbować, żebyśmy doświadczyli swojej niemocy, żebyśmy się upokorzyli, żebyśmy namacalnie poznali, że bez Pana Boga nic nie zrobimy. Dlatego też niepowodzenia w życiu wewnętrznym, w naszej pracy na sobą wcale nie są takim wielkim nieszczęściem, jak nam się czasem wydaje. Bylebyśmy nie rezygnowali, tylko ciągle próbowali. A nie po to próbujemy, żeby się nam udało, tylko po to, żeby doświadczyć, że nie potrafimy sami, wobec tego musimy zwrócić się do Boga i Jemu zawierzyć, Jemu zaufać. I Pan Bóg tak długo nam nie da powodzenia w pracy wewnętrznej, póki się tego nie nauczymy na pamięć i naprawdę w to nie uwierzymy dogłębnie.”

Ks. Franciszek Blachnicki, „Przekonująca moc miłości”

Zmartwychwstały Panie, udziel nam łaski rozpoznawania Ciebie w naszym życiu, w życiu naszych Rodzin, uzdolnij nas do podejmowania zadań, które nam przygotowałeś, niech Twoje światło prowadzi nas do spotkania Ciebie w naszych bliźnich. Zabierz zwątpienie, lęk i niepokój, abyśmy za Tomaszem, z sercem pełnym wiary, mogli powiedzieć: Pan mój i Bóg mój.

Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny