Spotkanie Opłatkowe Archidiecezji Warmińskiej

W niedzielę 29 grudnia 2013 r. w Święto Świętej Rodziny – dzień patronalny Domowego Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie odbyło się diecezjalne spotkanie opłatkowe naszej wspólnoty. Spotkanie opłatkowe rozpoczęła uroczysta koncelebrowana Msza Św. odprawiona w pod przewodnictwem księdza biskupa Jacka Jezierskiego.
Po Eucharystii przeszliśmy do refektarza, gdzie po przeczytaniu ewangelii, podziękowaniach i życzeniach ks. Cezarego Opalacha moderatora diecezjalnego – rozpoczęło się dzielenie opłatkiem i życzenia indywidualne całej wspólnoty.
Po agapie przeszliśmy do kościoła, aby tam zakończyć spotkanie wspólnym kolędowaniem, przy akompaniamencie naszej wspaniałej diakonii muzycznej.
Dziękując Nowonarodzonemu za łaskę przeżycia tego błogosławionego czasu, dziękujemy również Wam za życzenia, za spotkanie, za trud włożony w przygotowanie, za każdą posługę.
Życzymy Wam , aby za wstawiennictwem Świętej Rodziny Bóg pokazywał nam jak żyć, jak kształtować swoje relacje w naszych domach, jak kroczyć do Pana.