Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe 2014

 

Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe Domowego Kościoła w Skorzeszycach

W dniach 10-12 stycznia 2014 roku odpowiedzialni Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło–Życie zgromadzili się na corocznym Opłatku DK, spotkaniu przepojonym radością i duchem wspólnoty. Tym razem odbyło się ono w Skorzeszycach, na gościnnej ziemi kieleckiej. Uczestnikami spotkania były małżeństwa z kręgu centralnego z parą krajową i moderatorem krajowym DK, panie z Sekretariatu DK, pary diecezjalne oraz pary łącznikowe z zagranicą. W spotkaniu uczestniczył także bp Adam Szal, delegat Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie, a w sobotę na kilka godzin przybył moderator generalny RŚ-Ż, ks. Adam Wodarczyk. Dzień przyjazdu, piątek, to czas wytężonej pracy kręgu centralnego i czas radosnych spotkań przyjeżdżających par diecezjalnych. Podczas pierwszej wspólnej Eucharystii ks. Marek Borowski, moderator krajowy DK, wskazał jak ważna jest miłość. Tylko z niej będziemy zdawać sprawę przed Panem Bogiem. Jeśli miłujemy Boga, to mamy miłować też braci. Miłości mamy uczyć się od Pana Jezusa. Ks. Marek wskazał nam, abyśmy uczyli się dostrzegać dobro, które daje nam Bóg. Otrzymaliśmy też szczególne zadanie, aby przynajmniej raz w roku przeczytać zbiór pism naszego Założyciela, ks. Franciszka Blachnickiego, np. reprint pierwszych 25 numerów Listu DK. Po Eucharystii gospodarze, Małgosia i Staszek Saletrowie ukazali przybyłym piękno regionu w prezentacji zatytułowanej „Świętokrzyskie – jakie cudne”, czym zachęcili do kolejnych odwiedzin tych stron. W tym czasie samym czasie trwało spotkanie kręgu centralnego DK.

Sobota była dniem przebogatym w wydarzenia. Rozpoczęliśmy go Namiotem Spotkania i Jutrznią. Wspólna modlitwa psalmami w podziale na chór niewiast i mężczyzn rozbrzmiewała z niezwykłą mocą. Prowadzący modlitwę ks. Witold Gąciarz, moderator diecezjalny DK z archidiecezji lubelskiej zachęcał nas do wdzięczności Bogu za ks. Franciszka, za Ruch Światło-Życie i za Domowy Kościół, gdyż ta wspólnota gromadzi nas na drodze naszego nawrócenia; umocnieni w niej mamy być świadkami dla innych. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Sobotnie przedpołudnie poświęcone było współczesnemu zagrożeniu ideologią gender. Dana i Darek Stępniowie, para diecezjalna wrocławska zapoznała zebranych z groźbą seksualizacji dzieci. Nie możemy pozostać obojętni i bierni. Dana i Darek przedstawili działania podjęte w diecezji wrocławskiej, gdzie powstało Stowarzyszenie „Zdrowa Rodzina”, które poprzez profesjonalne i konsekwentne działania dąży do uświadomienia chrześcijanom skali problemu oraz możliwych sposobów przeciwdziałania.

Warto zajrzeć na stronę internetową Stowarzyszenia: www.stop-seksualizacji.pl. Warto też nawiązać kontakt z wrocławską parą diecezjalną, aby uzyskać więcej informacji i materiałów na ten temat. Jako Domowy Kościół, wspólnota rodzinna, powinniśmy szczególnie czuć się wezwani do zaangażowania w obronę czystości naszych dzieci.


Sobotniej Eucharystii przewodniczył bp Adam Szal, który w homilii zachęcał, aby pozwolić się dotknąć Jezusowi Chrystusowi tak jak trędowaty z Ewangelii. To dotknięcie ma uzdrawiającą moc, ono wychowuje, może czasem boleć, a dokonuje się dzięki mocy Ducha Świętego. Kapłan jest przedłużeniem dotykających rąk Jezusa Chrystusa. Na zakończenie ks. Adam Wodarczyk, który po Eucharystii wyjeżdżał do Krościenka, pozdrowił wszystkich zebranych i życzył, aby gościła w nas na co dzień radość Ewangelii. Przy tej okazji zaprosił nas do Częstochowy na Kongregację Odpowiedzialnych w dniach 21-23 lutego tego roku.

Sobotnie popołudnie i wieczór spędziliśmy w Kielcach. Gospodarze, wspólnota Domowego Kościoła diecezji kieleckiej, pięknie zorganizowali nam ten czas. Najpierw zwiedziliśmy 800-letnią bazylikę katedralną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tutaj pomodliliśmy się przed obrazem Matki Bożej Łaskawej i wysłuchaliśmy koncertu kolęd w wykonaniu chóru „Antidotum”.

Chór kierowany przez dyrygent Ewę Robak przepięknie wykonał nie tylko polskie kolędy, ale i ukraińską, białoruską oraz zuluską. Występ uświetniła 8-letnia skrzypaczka Wiktoria.
Z katedry udaliśmy się do Seminarium Duchownego, gdzie czekała nas wieczerza wigilijna.

Dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia oraz oglądaliśmy inscenizację jasełek w wykonaniu alumnów Seminarium. Po wieczerzy Teatr Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach wystawił spektakl pod tytułem „Łogień – Historie Góralskie” w reżyserii ks. Stefana Radziszewskiego. Za sprawą żartobliwych dialogów w gwarze góralskiej przenieśliśmy się z Kielecczyzny w Tatry. Podziwialiśmy alumnów, którzy tak perfekcyjnie wcielili się w juhasów i baców jakby przed chwilą zeszli z hal. Sztuka pozostawiła nam refleksję, że trzeba tak jak górale wchodzić wyżej, aby widzieć dalej i szerzej…

Niedziela Chrztu Pańskiego

Od rana Namiot Spotkania i Jutrznia z czytaniem z proroka Izajasza /Iz 61, 1-2a/. Słowa ks. Marka Kundzicza, moderatora diecezjalnego z Częstochowy, przypomniały nam, że to my mocą sakramentu chrztu i bierzmowania jesteśmy przez naszego Pana posłani, aby zapowiadać Tego, który jest nieustannie obecny pośród nas. To zapowiadanie sprawia, że czas, w którym doświadcza się niewoli, ubóstwa, ucisku staje się czasem łaski. Nie tylko kapłani są posłani, ale mocą powszechnego kapłaństwa wszyscy jesteśmy posłani, aby zapowiadać Jezusa.

Spotkanie ogólne było poświęcone bieżącym sprawom Domowego Kościoła:
 Wysłuchaliśmy sprawozdania finansowego za 2013 rok, które przedstawili Skarbnicy DK: Renata i Darek Borkowscy.

 Para krajowa, Beatka i Tomek Strużanowscy, wyraziła podziękowanie małżonkom DK za szczególną ofiarność, dzięki której realizowana jest rozbudowa Centralnego Domu Rekolekcyjnego DK w Krościenku przy ul. Jagiellońskiej 100; Domu, który wybrał i przeznaczył dla Domowego Kościoła sam Założyciel, ks. Franciszek Blachnicki; Domu, w którym z woli Ojca pracują panie z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła i prowadzą Sekretariat DK; Domu, w którym podczas rekolekcji formują się małżonkowie DK z całej Polski, a także z zagranicy.


 Wysłuchaliśmy relacji Eli Kozyry o stanie rozbudowy Domu oraz Marysi Różyckiej na temat pracy Sekretariatu DK;

 Grażynka i Romek Strugowie przedstawili dane statystyczne dotyczące Kroniki DK. Za ciekawostkę niech posłuży fakt, iż w naszej 40-letniej historii DK doliczyli się 299 par diecezjalnych i 158 moderatorów diecezjalnych DK.

 Grażyna i Roman podzielili się również wstępnymi informacjami na temat projektu dobremalzenstwo.pl, za którego wdrażanie są odpowiedzialni. Projekt zakłada ewangelizację przez internet, zwłaszcza w kontekście tematyki dotyczącej sakramentu małżeństwa.


 Ważnym wydarzeniem, które czeka nas w tym roku będzie 100. rocznica urodzin i chrztu siostry Jadwigi Skudro RSCJ, która pomagała ks. Blachnickiemu w tworzeniu Domowego Kościoła. Para krajowa prosiła o przesyłanie do Sekretariatu DK dokumentów, zdjęć i nagrań z siostrą Jadwigą oraz podjęcie rozeznania jak najlepiej DK może uczcić tę rocznicę.

 Bp Adam Szal wyraził podziękowanie małżonkom DK za pracę dla Kościoła, za pracę w rodzinach. Ucieszył się tym, że Domowy kościół chce ewangelizować przez Internet. Przytoczył słowa abp. Józefa Michalika, że w Polsce rozwija się odpowiedzialność świeckich za życie religijne.

 Beata i Tomek Strużanowscy przekazali informacje dotyczące sprawy projektu nowych „Zasad DK”. Przypomnieli, że 8 października 2013 r. uczestniczyli w Warszawie w spotkaniu z Komisją KEP ds. Ruchu Światło-Życie, w skład której wchodzą abp Wiktor Skworc, abp Stanisław Budzik, bp Andrzej Jeż i bp Adam Szal. Efektem tego spotkania była decyzja Konferencji Episkopatu Polski, by Komisja przeprowadziła rozmowy z członkami Centralnej Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie, kręgiem centralnym DK, Unią Kapłanów Chrystusa Sługi, Instytutem Niepokalanej Matki Kościoła oraz z Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie w Carlsbergu. Wyniki tych rozmów zostaną przedstawione Konferencji Episkopatu Polski przez Komisję do spraw Ruchu Światło-Życie. 5 listopada odbyło się spotkanie Komisji z Centralną Diakonią Jedności. Z uwagi na termin (wtorek, dzień powszedni) i odległe miejsce spotkania (Krościenko) para krajowa nie mogła w nim wziąć udziału, natomiast był na nim obecny moderator krajowy DK, ks. Marek Borowski. Na początku stycznia para krajowa została poinformowana o spotkaniu Komisji z kręgiem centralnym DK. Odbędzie się ono w Częstochowie, w niedzielę 23 lutego 2014 r., tuż po zakończeniu Kongregacji Odpowiedzialnych RŚ-Ż.


Zwieńczeniem spotkania opłatkowego była niedzielna Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem ordynariusza kieleckiego, bp. Kazimierza Ryczana. W homilii zachęcał on nas m. in. do podziękowania naszym rodzicom za chrzest. Zapytał, czy znamy datę naszego chrztu, dzień w którym Duch Święty zamieszkał w naszym życiu. Ksiądz Biskup nawiązał do aktualnej sytuacji w naszej ojczyźnie, do zagrożeń, którym musimy stawić czoła.. Stwierdził, że nadchodzą czasy, kiedy trzeba będzie dawać świadectwo wiary. Rzesza małżonków ich dzieci oraz bliskich jest znaczącym głosem. Podczas Eucharystii miało miejsce przekazanie posług. Posługę podjęła nowa para filialna pelplińska.

Na zakończenie Beata i Tomek Strużanowscy podziękowali odpowiedzialnym za organizację spotkania: Jolancie i Marcinowi Brodzińskim, parze diecezjalnej kieleckiej, ich poprzednikom, Małgorzacie i Staszkowi Saletrom oraz ks. Adamowi Wilczyńskiemu, moderatorowi diecezjalnemu DK. Gospodarze miejsca – Domowy Kościół diecezji kieleckiej – zadbali, aby małżonkom przybywającym ze wszystkich stron Polski niczego nie zabrakło.


W Skorzeszycach w 2009 roku podejmowaliśmy posługę pary diecezjalnej gnieźnieńskiej. Teraz, w tym samym miejscu, przekazywaliśmy posługę pary filialnej pelplińskiej Marcie i Janowi Nadolnym z archidiecezji warmińskiej. Dziękujemy Panu Bogu za ten piękny czas, kiedy posługując, sami mogliśmy czerpać i umacniać naszą wiarę i małżeństwo. Dziękujemy wszystkim, z którymi w tym czasie przyszło nam współpracować dla dobra małżonków Domowego Kościoła i na chwałę Bożą. Pozostajemy z modlitwą w intencjach Domowego Kościoła.

Kolejnymi spotkaniami ogólnopolskimi DK będą: – pielgrzymka rodzin DK do Kalisza (24 maja 2014 r.) – podsumowanie roku pracy DK w Łomży (12-14 września 2014 r.).
Teresa i Kazik Roszakowie
ustępująca para filialna pelplińska

fot. Roman Strug

Dodatek

W nawiązaniu do podejmowanej w trakcie spotkania opłatkowego tematyki akcji „Stop seksualizacji naszych dzieci” podajemy jeszcze kilka informacji.

1/ W niedzielę 12 stycznia we Wrocławiu i okolicach, w 90 kościołach, miała miejsce akcja informowania parafian o negatywnych konsekwencjach seksualizacji, o typach edukacji seksualnej oraz prawach rodziców. Krótkie wystąpienia po ogłoszeniach duszpasterskich połączono z rozdawaniem ulotek i zaproszeniem na prelekcje, po mszach. W akcji brało udział prawie 300 wolontariuszy (mniej więcej 1/3 to członkowie DK), odbyło się 200 prelekcji, rozdano 70 000 ulotek.

2/ Największe wrażenie na uczestnikach prelekcji zrobiła informacja o tym, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) narzucająca ten sposób edukowania młodzieży odżegnuje się od odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje zastosowania tejże edukacji. Na takie dictum brakowało argumentów nawet tym, którzy z różnych przyczyn wybraliby edukację seksualną typu B. Wniosek z tego wypływa jednoznaczny – ta informacja musi wybrzmieć. Na tę chwilę nie ma jej w prezentacji. Proponujemy wykonanie z matrycy WHO print screen strony 65 (o matrycy i innych materiałach poniżej) i pokazanie go osobno, na zakończenie.

3/ Mieliśmy już w Skorzeszycach informacje, że matryca WHO nie jest dostępna na stronie podanej na ulotce. Rzeczywiście – została wycofana, o wiele trudniej ją znaleźć. Przypuszczalnie przyczyną wycofania była krytyka matrycy. Organizatorzy akcji pobrali ją jednak odpowiednio wcześnie i umieścili na swojej stronie – www.stop-seksualizacji.pl

4/ Polecamy tę stronę. Jest, naszym zdaniem, bardzo solidnie przygotowana. Mnóstwo informacji, audycje do odsłuchania, konkretne materiały, literatura. Sami zobaczcie. Tam też można pobrać część plików:
– ulotkę,
– pismo do Kuratorium: WNIOSEK O NADZÓR NAD PUNKTAMI PRZEDSZKOLNYMI REALIZUJĄCYMI PROGRAM „RÓWNOŚCIOWE PRZEDSZKOLE. JAK UCZYNIĆ WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE WRAŻLIWYM NA PŁEĆ” W CELU NIEZWŁOCZNEGO WYCOFANIA TREŚCI OBJĘTYCH TYM PROGRAMEM
– pismo do Wójta gminy: WNIOSEK O NADZÓR NAD PUNKTAMI PRZEDSZKOLNYMI REALIZUJĄCYMI PROGRAM „RÓWNOŚCIOWE PRZEDSZKOLE. JAK UCZYNIĆ WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE WRAŻLIWYM NA PŁEĆ” W CELU NIEZWŁOCZNEGO WYCOFANIA TREŚCI OBJĘTYCH TYM PROGRAMEM
– Ustawę w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka Dz.U. 1999 Nr 67 poz. 756
– opracowanie prof. Marii Ryś – „Gender. Cywilizacja śmierci”.
– Konwencję Rady Europy w sprawie przemocy wobec kobiet
– Standardy edukacji seksualnej WHO w Europie
– Numery „Wychowawcy” dot. ideologii gender (5-2013 i 9-2013)
– sposób głosowania posłów nad odrzuceniem w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw

5/ Możemy dosłać również inne pliki – tj. prezentację, komentarz do prezentacji, tekst wygłaszany przez małżeństwo w niedzielę – w trakcie każdej Mszy św., plik „Trudne pytania” z odpowiedziami na nie, dossier dot. grup seksedukatorów, informację nt. tzw. równościowych przedszkoli.

Chętnych o pobranie plików, jakie wymieniliśmy w p. 5 prosimy o przesyłanie informacji na nasz mail prywatny, tj. darekdana@poczta.onet.pl
Jeśli w ciągu 3 dni nie otrzymacie odpowiedzi monitujcie prosimy, kolejnym mailem lub sms-em (660 664 693).

6/ Organizatorzy proszą o nadsyłanie im informacji o innych inicjatywach. Nie tylko Wrocław ma dobre pomysły. Chętnie z nich skorzystają. Zapraszamy też do kontaktu z nimi – info@stop-seksualizacji.pl. Na pewno podpowiedzą Wam więcej, niż my. Pozdrawiamy
Dana i Darek Stępniowie