KATECHEZY DLA RODZICÓW DZIECI KOMUNIJNYCH

KOCHANA WSPÓLNOTO !

W dniu 26.03.2023 roku w Parafii NMP Wspomożycielki Wiernych w Olsztynie
odbędzie się katecheza dla rodziców dzieci komunijnych.
Podczas katechezy zostanie przybliżona wspólnota DK porzez wypowiedziane świadectwo.

Otoczmy modlitwą wszystkich rodziców dzieci komunijnych, prowadzących
katechezę i dających świadectwo prosząc Boga o błogosławieństwo, dary
Ducha Świętego oraz opiekę Matki Przenajświętszej.

Alina i Janek Pilipienko – Para Diecezjalna
Asia i Wojtek Żbikowscy – Diakonia Ewangelizacji