PODZIĘKOWANIE

Kochani !

29.10.2023 r. w Dobrym Mieście, w Parafii Najświętszego zbawiciela
i Wszystkich Świętych odbyła się Niedziela Świadectw.

Bardzo dziękujemy ks. Cezaremu Opalachowi za wygłoszone w tym dniu homilie.

Serdeczne Bóg zapłać dla Gosi i Pawła Woźnickich, Ali i Jarka
Dąbrowskich oraz Izie i Pawłowi Duda za przybliżenie naszej wspólnoty
poprzez wypowiedziane świadectwo.

Bóg Wam zapłać.

 
Halina i Stanisław Dytnerscy – Para Diecezjalna
Małgorzata i Mirosław – Diakonia Ewangelizacji