KATECHEZY DLA RODZICÓW DZIECI KOMUNIJNYCH

KOCHANA WSPÓLNOTO !

W dniach 22, 27 i 28 listopada 2023 roku w Parafii Chrystusa Odkupiciela
Człowieka w Olsztynie odbędzie się katecheza dla rodziców dzieci
komunijnych. Podczas katechezy zostanie przybliżona wspólnota DK
poprzez wypowiedziane świadectwo.

Otoczmy modlitwą wszystkich rodziców dzieci komunijnych, prowadzących
katechezę i dających świadectwo prosząc Boga o błogosławieństwo, dary
Ducha Świętego oraz opiekę Matki Przenajświętszej.

Halina i Stanisław Dytnerscy – Para Diecezjalna
Gosia i Mirek Andruszkiewicz – Diakonia Ewangelizacji