INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

INTENCJE MODLITEWNE W PAŻDZIERNIKU 2023

2188. Módlmy się w intencji wszystkich małżeństw formujących się w naszej diecezji , aby nowy rok pracy przyniósł obfite owoce wiary i miłości, postaw diakonijnych przez wstawiennictwo sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego.

2189. Módlmy się w intencji Filipa o powrót do zdrowia po wypadku.

2190. Módlmy się w intencji małżeństw Domowego Kościoła archidiecezji warmińskiej, które obchodzą w październiku jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa, aby byli wierni swojemu powołaniu i Ewangelii. Niech Pan Bóg błogosławi małżonkom i ich rodzinom.

2191. Módlmy się o pokój na Ukrainie , w Ziemi Świętej oraz wszędzie tam gdzie są konflikty zbrojne, aby nastąpiło nawrócenie i pojednanie.

2192. Módlmy się w intencji wyborów parlamentarnych w Polsce , aby były zgodne z wolą Bożą. dla dobra naszej ojczyzny.

2193. Módlmy się w intencji wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób swoją pracą przyczyniają się do rozwoju wspólnoty Domowego Kościoła w naszej archidiecezji.

Panie prosimy o Twoje błogosławieństwo dla nich.

2194. Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz Ducha Twego na Ziemię.

Spraw,. aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani wszystkich narodów Święta Dziewica Maryja stanie się naszą Orędowniczką. Amen. Panie ratuj naszą ojczyznę.

2195. Módlmy się w intencji Haliny o łaskę zdrowia oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

2196. W duchu wdzięczności oraz z potrzeby serca o Boże błogosławieństwo dla wszystkich osób duchownych, które modlą się za mnie i za moją rodzinę, a dla wszystkich zmarłych, którzy czynili tak wobec nas za życia o łaskę wiecznego szczęścia w niebie. Z oazowymi pozdrowieniami oraz darem modlitwy Grzegorz Jarmużewski z rodziną.

Intencje modlitewne można zgłaszać telefonicznie (89 5426452 ) lub na adres e-mail dostępny w zakładce DIAKONIE KONTAKT – DIAKONIA MODLITWY oraz z formularza na stronie DK Olsztyn w zakładce SKRZYNKA MODLITWY link bezpośredni: https://domowykosciol.olsztyn.pl/?page_id=171.

Pozdrawiamy serdecznie
Halina i Janusz Chowaniec

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC X, XI, XII 2023 r.

ZGŁOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY