INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

Intencje modlitewne zgłoszone w listopadzie i grudniu 2023

2197. Módlmy się w intencji Lucyny o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo oraz siły na czas choroby dla całej rodziny.

2198. Módlmy się w intencji Aleksandry o pokój serca i światło Ducha Świętego przy podejmowaniu decyzji życiowych.

2199. Módlmy się w intencji zmarłych członków Domowego Kościoła ,aby dostąpili miłosierdzia Bożego i mogli jak najszybciej przebywać z Bogiem w wieczności.

2200. Módlmy się w intencji Edyty o łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże.

2201. Módlmy się o pomyślny przebieg i donoszenie ciąży u córki Ani.

2202. Błagajmy Boga za prześladowany kościół w Indiach, Misjonarzy w Afganistanie. Panie Jezu prosimy o Twoje miłosierdzie dla naszych braci i sióstr. Maryjo, miej ich w swojej opiece.

2203. Módlmy się w intencji zmarłej Danuty, aby Pan Bóg okazał jej miłosierdzie i przyjął do swojej światłości.

2204. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Zbigniewa oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

20205. Módlmy się w intencji małżeństw Domowego Kościoła, które w grudniu obchodzą jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa, aby małżonkowie wspólnie wzrastali w wierze, nadziei i miłości, a Pan Bóg błogosławił im i ich rodzinom.

2206. Módlmy się w intencji zmarłej Danuty , aby dostąpiła miłosierdzia Bożego i mogła wielbić Boga w wieczności.

2207. Módlmy się w intencji Eugenii o potrzebne łaski. wypełnienie woli Bożej w jej życiu oraz błogosławieństwo Boże dla rodziny.

2208. Módlmy się w intencji Pawła o dary Ducha Świętego , pomoc w odnalezieniu drogi życiowej zgodnie z wolą Bożą i błogosławieństwo Boże na każdy dzień.

2209. Módlmy się w intencji Marka o łaskę wiary. zerwanie z nałogami i odpowiedzialne życie.

2210. Módlmy się za śp. Eugenię Jędrychowską, aby Pan Bóg przyjął do swojej światłości i mogła Go wielbić razem z wszystkimi zbawionymi.

2211. Módlmy się w intencji Polski, aby były w niej szanowane prawa Boże i mogła rozwijać się w pokoju i wolności.

Intencje modlitewne można zgłaszać telefonicznie (89 5426452 ) lub na adres e-mail dostępny w zakładce DIAKONIE KONTAKT – DIAKONIA MODLITWY oraz z formularza na stronie DK Olsztyn w zakładce SKRZYNKA MODLITWY link bezpośredni: https://domowykosciol.olsztyn.pl/?page_id=171

Pozdrawiamy serdecznie
Halina i Janusz Chowaniec

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC I, II, III 2024 r.

ZGŁOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY