ORAR II STOPNIA W OLSZTYNIE

 
ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE: ORAR II STOPNIA
Termin: 28.06.2024 – 02.07.2024
Miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne HOSIANUM w Olsztynie
 
Koszt: Osoba dorosła – 700 zł
dzieci do 2 lat  – 160 zł
dzieci od 3 do 10 lat – 360 zł
dzieci od 11 do 13 lat – 460 zł

Zgłoszenia: Bożena i Wojciech Szczurek tel. 515 192 911, e-mail: rekol2003@op.pl

Prowadzącymi rekolekcje będą:
ks. Michał Kuciński
Bożena i Wojciech Szczurek