DIECEZJALNE SPOTKANIE OPŁATKOWE WSPÓLNOTY DK 2024

Spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła archidiecezji warmińskiej Anno Domini 2024

W pierwszą niedzielę Roku Pańskiego 2024 wspólnota Domowego Kościoła Archidiecezji Warmińskiej zgromadziła się licznie w kościele seminaryjnym na Redykajnach w Olsztynie, by Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem abpa Józefa Górzyńskiego rozpocząć tradycyjne spotkanie opłatkowe.

Pasterz diecezji wygłosił okolicznościową homilię a członkowie Domowego Kościoła zaangażowali się w posługę liturgiczną i muzyczną.

Podczas Eucharystii oraz agapy, połączonej z odczytaniem Ewangelii o Narodzeniu Pańskim, dzieleniem się opłatkiem i przedstawieniem się w ramach czterech rejonów, towarzyszył nam nasz moderator diecezjalny ks. Zdzisław Kieliszek oraz para diecezjalna Halina i Stanisław Dytnerscy.

Radość panującą w gościnnych murach seminaryjnych możemy ponowić i pogłębić oglądając zdjęcia Bogdana Chrzanowskiego, a także, wczytując się w obszerną relację pióra Krzysztofa Kozłowskiego na łamach „Posłańca Warmińskiego” – dodatku do „Gościa Niedzielnego”, z możliwością wysłuchania nagranej homilii Metropolity Warmińskiego:

Link: https://olsztyn.gosc.pl/doc/8632181.To-nie-dotyczy-nas-chrzescijan

Para diecezjalna wraz z księdzem moderatorem diecezjalnym dziękuje wszystkim za uczestnictwo
i zaangażowanie w spotkaniu opłatkowym wspólnoty DK.