PODSUMOWANIE REJONOWEGO WIELKOPOSTNEGO DNIA WSPÓLNOTY REJONU I

Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty Rejonu I

Mszą Świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie, z udziałem dzieci oraz międzypokoleniowej scholi, rozpoczął się Wielkopostny Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła Rejonu I Anno Domini 2024. Eucharystię sprawowało dwóch kapłanów: moderator rejonowy a zarazem proboszcz – ks. Henryk Przeździecki MS oraz zaproszony gość – ks. Antoni Ociepka. Nie zabrakło też przedstawicieli naszej wspólnoty przy ołtarzu w ramach służby liturgicznej, czytania słowa Bożego i modlitwy wiernych oraz niesienia darów.

Dialogowaną homilię do dzieci ks. Henryk spuentował słowami: „Bóg was kocha nie ze względu na coś, tylko kocha was, zawsze będzie was kochał i zawsze będzie chciał, żebyście wracały do Niego, kiedy gdzieś tam pobłądzicie czy coś złego zrobicie.”

Dorosłym zaś polecił zadanie sobie pytań na kanwie słowa Bożego: „Czy ja spełniam wymagania prawdy? Czy ja zastanawiam się, do jakich dobrych uczynków Pan Bóg mnie przewidział i czy ja te dobre uczynki, które Bóg przewidział w moim życiu, rzeczywiście spełniam?”

W modlitwie powszechnej natomiast wybrzmiała mocno intencja za nas, byśmy „byli żywym świadectwem życia wiarą i przyciągali innych do Chrystusa”.

Przed błogosławieństwem moderator rejonowy oraz para rejonowa dokonali uroczystego przyjęcia pięciu małżeństw z pilotowanego kręgu, które zdecydowały się na kroczenie przez życie w świetle zasad rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie. Była to przejmująca chwila dla nich samych oraz ich dzieci a także dla całej wspólnoty oazowej i parafialnej.

Członkowie Domowego Kościoła pozostali jeszcze w świątyni na Adorację Najświętszego Sakramentu, podczas której rozważali przewidziany na Niedzielę Radości fragment Ewangelii (J 3, 14-21) w formie Namiotu Spotkania.

Po części duchowej wszyscy udali się do domu parafialnego na agapę, w ramach której obok kawy i herbaty, ciast i owoców skosztowali też tradycyjnego bigosu. Był to też czas na kuluarowe rozmowy, potęgujące wartość spotkania przy wspólnym stole.

Gdy wszyscy się posilili rozpoczęła się prawie godzinna konferencja, współpracującego niegdyś ze Sługą Bożym Księdzem Franciszkiem Blachnickim w Carlsbergu, ks. Ociepki. Po krótkim przedstawieniu się zaproponował nam zadawanie pytań, na które, żywiołowo i często z humorem, chętnie odpowiadał. Stwierdził nawet, że „w żartach nieraz człowiek więcej osiągnie niż w prawdzie”. Charakteryzując osobę naszego Założyciela podkreślił iż „wierzył każdemu, był dla wszystkich ojcem a przede wszystkim człowiekiem otwartym.” Z synowską i uczniowską troską przybliżył nam również ostatnie chwile ziemskiego życia profesora (jak często go nazywano na przekór nieuznaniu mu naukowego tytułu przez władze PRL) Blachnickiego.

Błogosławieństwo kapłana, pochodzącego z pobliskiego Kętrzyna i tam przeżywającego swój emerytalny etap życia, zakończyło nasz dzień wspólnoty i rozesłało nas na drugą część Wielkiego Postu Anno Domini 2024.

Czuwająca nad przebiegiem spotkania para rejonowa serdecznie podziękowała ks. Antoniemu za konferencję a Marcie i Jankowi oraz ks. Henrykowi za pilotowanie nowego kręgu w naszym rejonie Domowego Kościoła, które zaowocowało kolejnymi małżeństwami w naszej wspólnocie.

Tekst: Grzegorz Joachim Jarmużewski

Zdjęcia: Bartosz Witkowski i Grzegorz Joachim Jarmużewski