PAMIĘTAJMY O MODLITWIE ZA KAPŁANÓW KAŻDEGO DNIA

Drogi Księże Moderatorze Diecezjalny, drodzy Moderatorzy rejonowi oraz Moderatorzy kręgów !

W dniu skupienia uwagi Kościoła na Sakramencie Kapłaństwa i Eucharystii raczcie przyjąć, w duchu wdzięczności za Waszą wytrwałą posługę duszpasterską dla dobra małżeństw i rodzin tworzących naszą wspólnotę, płynące z naszych oazowo bijących serc, jak najserdeczniejsze życzenia!

Parafrazując słowa jednego z Was z jubileuszowej publikacji książkowej niech postać naszego Założyciela – Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego, jego życie i dzieło będzie w każdej chwili Waszego kapłańskiego życia widomym znakiem, czego może dokonać człowiek wypełniony po brzegi łaską Ducha Świętego!

Pamiętające o Was w naszych modlitwach, nie tylko w ten szczególny dzień, ale przez cały rok

małżeństwa i rodziny

Domowego Kościoła – rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie

Archidiecezji Warmińskiej