PODSUMOWANIE WIELKOPOSTNEGO DNIA SKUPIENIA REJONU III

Prostować drogę Panu, to najpierw porzucić świadomą negację Boga
i Jego Miłości – polegającą na uporczywym trwaniu w grzechu; a potem: na trwaniu,
jak Maryja – i z Jej pomocą, w radosnej gotowości na spotkanie z Panem i Jego Wolą”
(Rzym, 5 XII 1999).

Okres Wielkiego Postu to okres przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego polegający na nawracaniu się tj. weryfikacji postaw życiowych i zbliżania się do Boga.
W Domowym Kościele rodzina jest podstawowym miejscem formacji opartej o zasadę duchowości małżeńskiej. Krąg jest strukturą rozszerzającą tę zasadę na inne rodziny. Oprócz formacji podstawowej bazującej na wymienionej wyżej zasadzie i zobowiązaniach, wspólnoty podejmują również działania wzbogacające. Do nich należą rekolekcje i okresowe dni skupienia, w tym wielkopostny dzień skupienia.

Rejon III Domowego Kościoła taki dzień przeżywał 13 marca w Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej
w Olsztynie. W tym miejscu przed 30 laty, w ważnym okresie przemian, z mieszkańcami Warmii
i Mazur spotkał się Ojciec Święty Jan Paweł II mówiąc o ósmym przykazaniu dekalogu.

Potrzeba okresowej weryfikacji postaw życiowych i wiernego trwania Polaków przy Chrystusie była myślą przewodnią czwartej pielgrzymki Ojca Świętego do ojczyzny.

Podobnie celem Wielkopostnego Dnia Skupienia było wyprostowanie ścieżek życia uczestników.

Pomocne były w tym Droga Krzyżowa, Eucharystia z konferencją i Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Spotkanie rozpoczęła para rejonowa Joanna i Piotr Wajler witając serdecznie zebranych
uczestników i zapoznając z programem.

Bardzo głęboko przeżyliśmy Drogę krzyżową, której przewodniczył o. Robert Zbierański a rozważania, ukierunkowane na problematykę rodziny we współczesnym świecie, w sposób bardzo głęboki i doskonale przygotowany prowadziła para rejonowa.

Po krótkiej przerwie, przed Mszą Świętą, uczestnicy podzielili się aktualnymi informacjami dotyczącymi wspólnoty.

Przedstawiciel Diakonii Społecznej –  Andrzej Moszczyński wspomniał o współpracy Diakonii
z
innymi ruchami, wspólnotami organizacjami skupionymi wokół Inicjatywy Społecznej Tutum Domus – Bezpieczny Dom i przekazał informacje dotyczące działań wymienionej Diakonii
w ostatnim okresie. Spośród ważniejszych działań wymienił:

 • Zorganizowano konferencję nt. zagrożeń ze strony LGBT (10 października w Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie);

 • Mężczyźni brali udział w zabezpieczaniu Katedry w czasie „strajku kobiet”;

 • Przed Świętami Bożego Narodzenia zorganizowano akcję charytatywną;

 • W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwały
  o dofinansowaniu procedury in vitro w kwocie 210 tys. zł podjęto działania zmierzające do wstrzymanie uchwały Zarządu Województwa wspierającej procedurę „in vitro”
  i ukierunkowanie tych środków na naturalne leczenie niepłodności, tzw. naprotechnologię;

 • Działania Męskiego Różańca (w każdą pierwszą sobotę miesiąca) i przedsięwzięcia z tym związane – peregrynacja Matki Bożej Różańcowej i szerzenie orędzia fatimskiego. Zaprosił do włączenia się do akcji informacyjnej o najbliższym spotkaniu 20 marca, godzina 10.30, w Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie, dolny kościół i oratorium, które będzie prowadzić i głosić orędzie fatimskie ks. dr Krzysztof Czapla, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego z Krzeptówek.

 • Potrzebę włączenia się członków wspólnoty w „Tydzień modlitwy o ochronę życia”
  w dniach 19-25 marca (rozdano wszystkim uczestnikom merytoryczną broszurkę
  z modlitwami, szczegółowym opisem intencji oraz opisem, dokumentowanym zdjęciami, rozwoju dziecka w łonie Matki).

Przedstawiciel Diakonii Modlitwy przypomniał o spotkaniach modlitewnych w każdą drugą niedzielę miesiąca w Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Olsztynie o godz.11:00 (różaniec
i Msza Św. za rodziny Domowego Kościoła) i zaprosił do uczestnictwa w najbliższym spotkaniu.

Kolejnym punktem spotkania była celebrowana przez o. Roberta Zbierańskiego Msza Święta, podczas której Celebrans wygłosił konferencję opartą o myśli Ojca Blachnickiego dotyczące współdziałania działań ludzkich z wolą Bożą i w tym kontekście porządkowanie życia rodzinnego. Bardzo pomocne w zgłębianiu myśli były przykłady nawiązujące do aktualnego życia rodzinnego. Spotkanie z Chrystusem w Eucharystii zostało przedłużone poprzez akt Adoracji w milczeniu Najświętszego Sakramentu. Zakończone Błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Całemu spotkaniu towarzyszyło Światło Chrystusa (świeca zapalona na początku spotkania) oraz relikwie Krzyża Świętego oraz Św Maksymiliana Kolbe.

Po skończonej adoracji para rejonowa Joanna i Piotr Wajler podziękowali proboszczowi o.  Łukaszowi Szokalukowi za gościnność parafii, o. Robertowi Zbierańskiemu moderatorowi kręgu DK w rejonie III za zaangażowanie i za prowadzenie Drogi Krzyżowej, celebrację Mszy Świętej oraz Adoracji Najświętszego Sakramentu a także wszystkim uczestnikom spotkania..

PS

Z okazji przypadającej w tym roku 30. rocznicy wizyty Św. Jana Pawła II w Olsztynie i Mszy św. odprawionej przez Papieża przy „Krzyżu Papieskim” na terenie Parafii podjęto starania
o przeprowadzenie niezbędnego odnowienia tegoż krzyża. Inicjatywę można wesprzeć (wpłacając ofiarę na konto: Parafia NMP Ostrobramskiej w Olsztynie 72 1240 1590 1111 0000 1431 8773 z dopiskiem: „Na krzyż papieski”).

Tekst: Eugenia i Lucjan Jędrychowscy

 

Autorami zdjęć, zamieszczonych w galerii, dokumentujących przebieg spotkania, są Monika Kolz i Piotr Wajler.

 

Para Rejonowa rejonu III Joanna i Piotr Wajler