PODSUMOWANIE PIELGRZYMKI DO KALISZA 2024 ROK

Pielgrzymka do Kalisza, Lichenia i Torunia Anno Domini 2024

„Ksiądz F. Blachnicki fascynuje tym, że w całej swojej kreatywności i mądrości nie starał się nigdy na siłę <<wyważać otwartych drzwi>>, ale potrafił korzystać z tego, co dobre, a co wymyślił i przetestował już ktoś inny. Idąc jego przykładem, starajmy się wyszukiwać w otoczeniu inicjatyw, które już <<się dzieją>>, ale potrzebują włączenia się, wsparcia i dalszego rozwoju.” – czytamy we wspaniale zredagowanym albumie na jubileusz 50-lecia rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie pod inspirującym tytułem z wymownymi biblijnymi drogowskazami: „Bogu dziękujcie!” oraz „Ducha nie gaście!”

Tak się składa, że w Roku Pańskim 2024 mija również 50 lat Domowego Kościoła w naszej warmińskiej archidiecezji a wcześniej diecezji. Warto zatem przytoczyć motto ze wspomnianej powyżej książki, autorstwa naszego Założyciela: „Rocznice i jubileusze dla ludzi wierzących są zawsze okazją do wdzięcznego wspominania wielkich dzieł Bożych.” Dobrze by było spojrzeć na przeżyty czas również w tej perspektywie.

Aby zaś nie wyważać otwartych drzwi, trudno mi nie wskazać na fakt, że kaliska część naszego dwudniowego pielgrzymowania dostępna jest w formie nagrania na ogólnopolskiej stronie naszej wspólnoty:https://www.dk.oaza.pl/aktualnosci/xvii-ogolnopolska-pielgrzymka-rodzin-domowego-kosciola-do-kalisza/

Najprawdopodobniej, wzorem lat poprzednich, obszerną pisemną relację z dorocznego wydarzenia znajdziemy też na łamach najbliższego numeru „Domowego Kościoła. Listu do wspólnot rodzinnych”.

Oby tylko nie zabrakło nam koniecznego zapału, by z powyższych szans twórczo skorzystać! Są one wręcz, w wyniku współczesnych osiągnięć technicznych, na wyciągnięcie ręki. Bijące pół wieku oazowo serce podpowiada mi, że nie będzie to z pewnością czas zmarnowany, ale z pożytkiem doczesnym i wiecznym zainwestowany.

Niech nas uskrzydlają panująca wśród uczestników spotkania podniosła i radosna atmosfera, głębia i piękno śpiewanych pieśni oraz pełne życiowych mądrości słowa konferencji ks. dra Witolda Burdy, postulatora w procesie beatyfikacyjnym rodziny Ulmów z Markowej koło Łańcuta na Podkarpaciu, nabożeństwa, homilii biskupa kaliskiego Damiana Bryla i zawierzenia Świętemu Józefowi!

Na szczególne wyeksponowanie i wcielenie w codzienność zasługują niewątpliwie słowa biskupiego przesłania przed błogosławieństwem: „ Dziękuję za to co robicie na co dzień w waszych kręgach, za to wzajemne wsparcie, za klimat umocnienia, że możemy liczyć na siebie nawzajem. Dziękuję za to, że kręgi promieniują, bo chciałbym mocno wam powiedzieć na koniec, że to, co się dzieje między wami, między tymi czterema czy pięcioma rodzinami, to jest bardzo, bardzo promieniujące i wszyscy to odczuwamy. Więc za to dobre promieniowanie dziękuję i proszę, promieniujcie dalej! I proszę, szukajmy następnych małżeństw, rodzin, które moglibyśmy zaprosić! Niech nas będzie jak najwięcej! Dziękuję za wasze świadectwo i zaangażowanie na wielu polach, parafialnych, diecezjalnych. To jest wielka rzecz.”

A o tym, jak naprawdę było w Kaliszu, w Licheniu i w Toruniu oraz w wesołym, dzięki obdarzonemu zmysłem humoru moderatorowi diecezjalnemu, autobusie, wspominajmy, dzieląc się obficie z nieobecnymi, w oczekiwaniu na przyszłoroczną pielgrzymkę, na którą wszyscy zostaliśmy już serdecznie zaproszeni!

Tekst: Grzegorz Joachim Jarmużewski

 

Zdjęcia już wkrótce !