ORAR II STOPNIA W PIENIĘŻNIE

Zapraszamy na rekolekcje !

ORAR II stopnia
Termin: 08 – 12.05.2019 r.
Miejsce: Pieniężno (Seminarium Księży Werbistów)

Koszty: dorośli – 320 zł,  dzieci 0-2 lata: bezpłatnie, dzieci od 2 do 6 lat – 180 zł,  dzieci od 7 do 12 lat – 240 zł

Płatności: Zaliczka 320 zł od rodziny – w ciągu 7 dni od zapisu, przelewem na numer konta podany w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Zgłoszenia:  Gosia i Janusz Szczerba (tel. 517 441 710) , e-mail: jan.szczerba@wp.pl

Warunkiem przyjęcia na rekolekcje jest wcześniejsze przeżycie Oazy Rodzin I°. 

UWAGA ! Do dnia 28.02.2019 r. zgłoszenia tylko z diecezji warmińskiej.

Pozdrawiamy 
Gosia i Janusz
 

XXII PIELGRZYMKA RODZIN DOMOWEGO KOŚCIOŁA DO KALISZA

Kolejny raz członkowie Domowego Kościoła pielgrzymują zawierzyć losy swoich rodzin
i kręgów Domowego Kościoła Głowie Świętej Rodziny, Świętemu Józefowi.
 
W dn.18-19.05 2019r.odbędzie się coroczna pielgrzymka do sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu
z noclegiem w Domu Pielgrzyma „ARKA” w Licheniu.
W drodze powrotnej przewidziany jest pobyt w Kościele NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.
 
Koszt wyjazdu 140 zł od osoby.
 
Zgłoszenia: Lucyna i Bogdan Chrzanowscy  tel. 692246998
 
Zaliczkę w wysokości 70 zł proszę wpłacać na konto 86150015621015600048610000
lub bezpośrednio.
 
Szczegółowy program w późniejszych informacjach.
 
Serdecznie zapraszamy
Gosia i Janusz  Szczerba i ks.Mariusz Grabas
 

INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

Informacje Diakonii Modlitwy

Intencje zgłoszone do Diakonii Modlitwy w styczniu 2019 r. 

 1. Prośba o modlitwę w intencji dwuletniej Marysi, która oblała się wrzątkiem i ma 80proc. poparzenia ciała. Jest utrzymywana w śpiączce farmakologicznej.
 2. Módlmy się w intencji małżeństw Domowego Kościoła, które w styczniu obchodzą jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa, aby Pan Bóg umacniał ich miłość, obdarzał potrzebnymi łaskami ich samych i rodziny.
 3. Módlmy się w intencji Ewy, o dar zdrowia, pokój serca, ufność w opiekę Bożą i błogosławieństwo dla rodziny.
 4. Módlmy się w intencji księży moderatorów, wiernych z parafii św. Wojciecha w Olsztynie i z parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Olsztynie oraz w intencji małżeństw, które będą mówić świadectwa w niedziele 20.01.2019r, oraz 27.01.2019r., aby wszystkich umacniał Pan Bóg i obdarzał swoimi łaskami. Niech wszystko dzieje się według Jego woli i na chwałę Bożą.
 5. prosimy o uwolnienie Julii od wpływu sekty wschodniej, powrót na łono Kościoła oraz dar wiary nadziei i miłości, zdrowie duszy i ciała oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
 6. Módlmy się w intencji Eweliny, aby podejmowane przez nią decyzje były dobre dla jej rodziny. Niech pan Bóg błogosławi całą rodzinę.
 7. Prosimy o wiarę nadzieję i miłość dla Leszka i rodziny oraz zdrowie duchowe i fizyczne.

1672.Módlmy się w intencji Marii, aby jej nienarodzone dziecko zostało zachowane przy życiu i mogło się narodzić.  Dla niej o łaski Ducha Świętego i odstąpienie od zamiaru dokonania aborcji.

 1. Módlmy się o uzdrowienie Leszka z depresji o wiarę, nadzieję, miłość i miłosierdzie, aby dobry Bóg błogosławił całej rodzinie.
 2. Módlmy się o uzdrowienie fizyczne i duchowe Dariusza, aby porzucił buddyzm i powrócił na łono Kościoła oraz uznał, że tylko Jezus Chrystus jest jego Panem.
 3. Proszę o modlitwę za córkę mojej kuzynki i ich rodziny- o uzdrowienie ciężko chorej Pauliny Obidzińskiej.
 4. Módlmy się w intencji Krystyny o łaskę zdrowia duszy i ciała, pojednanie w małżeństwie i rodzinie i dary Ducha Świętego dla jej rodziny.

 Intencje modlitewne oraz przystąpienie do Diakonii Modlitwy zgłaszać można na adres e-mail ( zakładka Diakonie) lub telefonicznie – 89 5426452.

W trzecią niedzielę lutego, o godz. 13.15 będzie Msza św. wspólnotowa w parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie. Przed Mszą św. nie będzie odmawiany wspólnie Różaniec ze względu na przeniesienie tej Mszy św. do dolnego kościoła na okres zimowy. Z chwilą powrotu jej do górnego kościoła będzie możliwość wspólnej modlitwy  przed Mszą św. ,o czym poinformujemy.

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy.

Halina i Janusz Chowaniec 

HARMONOGRAM I-III 2019