PROGRAM PIELGRZYMKI NA JASNĄ GÓRĘ 09-10.09.23 r. ZMIANY !

Szczęść Boże

Drodzy goście, pielgrzymi i uczestnicy jubileuszowego spotkania Domowego Kościoła w Częstochowie w dniu 09 września 2023 r. W trosce o pielgrzymów innych wspólnot Kościoła, którzy w tym dniu również przybywają na Błonia Jasnogórskie, informujemy, iż pierwsza część naszego spotkania odbędzie się w Dolinie Miłosierdzia przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ul. Kordeckiego w Częstochowie. Miejsce to znajduje się w pobliżu Jasnej Góry. Poniżej załączamy mapkę wskazującą drogę dotarcia do miejsca naszego spotkania. Samochody oraz autokary, którymi przybędziemy na naszą pielgrzymkę prosimy pozostawić na parkingu jasnogórskim. Na mapce został umieszczony szczegółowy plan wskazujący gdzie i jakie części naszego świętowania będziemy przeżywać. Plik z mapką można pobrać na stronie www.dk.oaza.pl.

Link: MAPKA GŁÓWNA
Link: MAPKA PARKINGI

Do zobaczenia w Częstochowie! Prosimy przekaż informację innym.

ks. Damian Kwiatkowski Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie

moderator krajowy DK para krajowa DK

DOLINA MIŁOSIERDZIA

10.00 – Modlitwa dziękczynna i świadectwa

11.00 – Konferencja

12.30 – Czas dla siostry i brata

JASNA GÓRA

14.30 – Eucharystia – BŁONIE JASNOGÓRSKIE

16.30 – Droga krzyżowa – WAŁY JASNOGÓRSKIE


 

 

POCZĄTEK ROKU 2023/2024 r. – PODSUMOWANIE

Przed nami nowy początek, nowe wyzwania i codzienny wysiłek, aby nie zagubić własnej tożsamości, by w naszej codzienności żyć dojrzałą wiarą w małżeństwie i rodzinie, by każdego dnia dążyć do świętości.”

Tymi słowami list kręgu centralnego Domowego Kościoła – rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie wprowadza małżeństwa i rodziny w rok formacyjny 2023/2024. Sprzyja też temu pięknemu a zarazem trudnemu zadaniu przesłanie płynące z tradycyjnej inauguracji w Nowym Kawkowie w słoneczną sobotę 2 września Roku Pańskiego 2023. Z płomiennych świadectw z przeżytych rekolekcji wakacyjnych przez dzieci, młodzież i dorosłych (formujących się indywidualnie lub małżeństwami we wspólnocie Domowego Kościoła), z porywających homilii ks. Krzysztofa Laski podczas Nabożeństwa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do J 19,25-27 oraz Eucharystii do J 21,15-19. A także ze słowa końcowego ks. Ryszarda Andrukiewicza o potrzebie oazowego odnowienia naszych parafii w takim stopniu, żeby nasz ruch nie był już potrzebny, żeby mógł wręcz zniknąć.

Kościół Świętego Jana Ewangelisty w malowniczej wsi warmińskiej wypełnił się licznym gronem osób, o których śmiało można powiedzieć, cytując starą oazową pieśń, że „Ludzie, ludzie, których Bóg jest Panem, szczęśliwi są.” To było po prostu widać, słychać i czuć.

Miło było doświadczyć, że wciąż nowe osoby nie boją się wykluczenia i odrzucenia z powodu wyrzeczenia się alkoholu i podejmują trwanie w abstynenckim dziele Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego. Ich procesja z członkowskimi deklaracjami w kierunku ołtarza robi corocznie przeogromne wrażenie.

A Mszę Świętą, główną część spotkania, sprawowało trzech kapłanów. Dwaj wspomniani oraz ks. Andrzej Rutkowski. Posługę w konfesjonale pełnili ks. Andrzej Stankiewicz oraz ks. Szymon Data.

W refleksji nad Ewangelią moderator diecezjalny całego ruchu w naszej archidiecezji zwrócił szczególną uwagę słuchaczy słowa Bożego na wytrwałość wzorem Świętego Piotra: „Gdybyśmy nie byli wytrwali to pewnie nie bylibyśmy na kolejnych stopniach rekolekcji, to nie chodzilibyśmy na kolejne spotkania wspólnoty, nie chodzilibyśmy na kolejne spotkania kręgów. Gdybyśmy nie byli wytrwali to nie odbywalibyśmy dialogów małżeńskich czy nie modlilibyśmy się wspólnie z rodziną czy z małżonkami czy też z dziećmi, każdego dnia. (…) Wytrwałość też otwiera nas na spotkanie z Panem Bogiem, które może jest przez nas długo oczekiwane.”

W pełni twórczej prostoty wybrzmiało ostatnie wezwanie modlitwy wiernych o to, „abyśmy każdego dnia wypełniali wolę Bożą, żyli miłością, największym darem, którym nas Pan

Bóg obdarzył.”

W duchu szczytu oazowej formacji, przejawiającej się postawą służby nazywanej diakonią, ruszyła po Komunii Świętej druga w tym dniu procesja, tym razem z przekazaniem posług w Domowym Kościele. Najpierw par animatorskich w kręgach a następnie w rejonach i w diecezji. Nowymi parami rejonowymi zostali Monika i Bogdan Kolz (rejon III) oraz Małgorzata i Bogdan Wójtowicz (rejon IV) a nową parą diecezjalną Halina i Stanisław Dytnerscy.

A przepiękna pogoda panująca w tym dniu sprzyjała także konstruktywnym rozmowom przy ciepłym posiłku, owocach i słodkościach na terenie gościnnego Domu Rekolekcyjnego „Zacheusz”, bo, jak brzmią słowa innej oazowej piosenki: „Bóg naszym Ojcem, / Bo Bóg kocha nas, / On szlak nam wyznacza, / I sam prowadzi nas.”

Tekst: Grzegorz Joachim Jarmużewski

Współpraca: Dariusz Szukała

Zdjęcia: Monika i Bogdan Kolz, Piotr Wajler
 

 

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU FORMACYJNEGO 2023/2024 r.

Droga Wspólnoto !

 
Serdecznie zapraszamy na Powakacyjne Spotkanie Ruchu Światło -Życie z rozpoczęciem roku formacyjnego.Tematem roku pracy 2023/2024 ,,Kościół Żywy”.
Odbędzie się 02 września 2023 r. (sobota) o godz.10.00 w Nowym Kawkowie. 
(prosimy o punktualność)
 
Plan spotkania :
 
10.00 – Zawiązanie wspólnoty, prezentacja 
              grup, świadectwa.
11.00 – Godzina odpowiedzialności.
12.30- Msza Św z przekazanie posług.
             Agape z ciepłym posiłkiem ,datek za
             posiłek będzie można wrzucić do 
             puszki,mile widziane słodkości.

               Zapraszamy.

Halina i Stanisław Dytnerscy 

Ks Krzysztof Laska 

ODSZEDŁ DO PANA

W dniu 17.08.2023 roku Zmarł śp. Janusz Remigiusz Olender brat Basi Tabaki.
Wyprowadzenie Zmarłego z Domu Pogrzebowego „ CALWARIA” nastąpi 19.08.2023 roku tj.sobota o godz.11:00 do Kościoła w Parciakach gdzie zostanie odprawiona msza święta następnie odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu parafialnym.
Różaniec: piątek o godz.17:00 oraz w dniu pogrzebu o godz.10:00 w Domu Pogrzebowym „CALWARIA” w Jednorożcu.

Łącząc się w żalu i smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia.

Alina i Jan Pilipienko- para diecezjalna

Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny

wraz z całą wspólnotą Domowego Kościoła.

ODESZŁA DO PANA

Dnia 23.07.2023 r. zmarła śp. TERESA MARZEWSKA, siostra Krystyny Świtaj.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 26 lipca 2023 r. (środa) o godz.
13:00 modlitwą różańcową, o godz. 14.00 Msza Święta w kościele Matki
Bożej Różańcowej w Pieckach.

Łącząc się w żalu i smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia.

Alina i Jan Pilipienko- para diecezjalna

Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny

wraz z całą wspólnotą Domowego Kościoła.

ODESZŁA DO PANA

Dnia 23.07.2023 r. zmarła śp. HELENA LEWANIEWSKA, babcia Marioli
Korzeniewskiej.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się modlitwą różańcową w Kaplicy Domu
Pogrzebowego EDEN w Mrągowie dnia 26.07.2023 r. o godz. 12.30.
Wyprowadzenie z kaplicy o godz. 13.30.
Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona w Kościele Matki Bożej
Saletyńskiej w Mrągowie o godz. 14.00.

Łącząc się w żalu i smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia.

Alina i Jan Pilipienko- para diecezjalna

Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny

wraz z całą wspólnotą Domowego Kościoła.

ZAKOŃCZENIE ROKU FORMACYJNEGO 2022/2023 – PODSUMOWANIE

Zakończenie roku formacyjnego 2022/2023 w Archidiecezji Warmińskiej

18 czerwca spotkaliśmy się w Gietrzwałdzie, żeby Bogu podziękować za rok formacyjny 2022/2023. Rozpoczęliśmy modlitwa różańcową dziękując za wszelkie dary otrzymane w tym roku. Kolejno wysłuchaliśmy konferencji ks. Henryka Błaszczaka na temat woli Bożej w naszym życiu. W konferencji Ksiądz mówił, że aby odczytać wolę Bożą należy przede wszystkim czytać Boże znaki. Warto także przyglądać się, jak Bóg działa w innych. Maryja jest doskonałym przykładem wypełniania woli Bożej. Jezus mówi do ojca; przyszedłem pełnić Twoją wolę. Jezusa ostatnie słowo; wykonało się było wyrazem wykonania się w Jezusie woli Bożej. Na koniec prelegent wezwał nas do refleksji, czy Jezus znajdzie wiarę jak przyjdzie; czy my wypełniamy, tak, jak Jezus wole Bożą. Po konferencji Lucjan Jędrychowski przedstawił publikacje Jubileuszową o Domowym Kościele w diecezji warmińskiej od początku jej powstania, pięćdziesiąt lat temu. Szczegółowo zaprezentował konteksty powstania publikacji jubileuszowej. Zachęcał do notowania swoich wspomnień i przeżyć, żeby napisać kolejne książki, bo są już zarezerwowane kolejne numery ISBN. Podczas mszy dziękowaliśmy szczególnie Panu za kolejne pary, które uroczyście zostały przyjęte do Ruchu Domowego Kościoła w tym roku. Podczas mszy podziękowaliśmy także parom rejonowym, które zakończyły swoja posługę; Joannie i Piotrowi Wajlert oraz Ali i Jarkowi Dąbrowskim. Dzień wspólny zakończyliśmy agapa przy ognisku. Drobny deszcz nie przeszkodził radości spotkania. Wielka radość przyniosła nam tez loteria fantowa, którą zorganizowali z darów otrzymanych od wszystkich rejonów Ala i Jarek Dąbrowscy. Dochód z kiermaszu wspomoże potrzebujące rodziny wyjeżdżające na rekolekcje.

Niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkim, czego w nas dokonał w tym ostatnim roku formacyjnym. Chwała Panu!!.

Tekst: Beata i Tomek Adrjan

Zdjęcia: Bogdan Chrzanowski, Piotr Wajler
 

ODESZŁA DO PANA

W dniu 10.07.2023 r. zmarła Zofia Sikora mama Wojciecha Sikory.

Dnia 13.07.23 r. (czwartek) o godz. 11.00 w kościele Matki Bożej Ostrobramskiej przy
ul. Pana Tadeusza odbędzie się Msza św. pogrzebowa śp. Zofii Sikory.
Otoczmy modlitwą zmarłą Zofię, Wojciecha i Beatę oraz całą rodzinę.

Łącząc się w żalu i smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia.

Alina i Jan Pilipienko- para diecezjalna

Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny

wraz z całą wspólnotą Domowego Kościoła.

XI FILIALNA PIELGRZYMKA KWC DO GIETRZWAŁDU

Filia pelplińska Rodzin Domowego Kościoła Ruchu Światło – Życie wraz z Diecezją Łomżyńską w sobotę 26-tego sierpnia 2023 roku, będzie pielgrzymować z wdzięcznością za Dar Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Gietrzwałd to miejsce w którym, Maryja wzywała Naród Polski do trzeźwości i odmawiania Różańca Świętego. Stańmy wraz z Maryją w Jej Sanktuarium aby wskazywała nam drogę do Swojego Syna.
Zatem przyjedźmy do Matki Bożej
26-tego sierpnia 2023 roku na :

XI Filialną Pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do Gietrzwałdu.

O godz. 10:00 przy źródełku, rozpoczynamy Drogę Krzyżowej po górkach Kalwarii.
Przy kolejnych stacjach prosimy o podzielenie się krótkimi świadectwami uczestników pielgrzymki.

– moje przeżywanie i doświadczenie wolności,
– jak Pan Jezus działa poprzez moją osobę wśród ludzi do których jestem posłany,
– czy staram się być niosącym nadzieję i bezinteresownym darem z siebie dla innych ludzi,
– jak rozumiem wolność i jaką wartość ona dla mnie stanowi.

Po Drodze Krzyżowej o godzinie 13:30 polecając intencje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
i wszystkich jej członków zostanie odprawiona Msza Święta w Sanktuarium.
Po Eucharystii w Amfiteatrze, gościem i prelegentem będzie Maciej Białka
założyciel, prezes i fundator Fundacji DOBRO SIĘ NIESIE.
Absolwent Kujawsko –Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy o kierunku, resocjalizacja z profilaktyką społeczną. Ewangelizator, raper, wodzirej i DJ.

Plan Pielgrzymki :
10:00 Droga Krzyżowa na Kalwarii Gietrzwałdzkiej.
12.00 Przerwa. Czas na posiłek.
13:30 Msza Święta.
15:00 – 16:00 Czas na konferencję. Zakończenie pielgrzymki.

Zapraszamy wszystkich chętnych którym bliskie jest Dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i chęć spotkania się z Matką Bożą w Jej Sanktuarium.

Cześć Niepokalanej.

Moderator Filialny KWC Ks. Wacław Dokurno.
Danuta i Krzysztof Śramscy.

INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE W MAJU I CZERWCU 2023

2159. Módlmy się w intencji małżeństw Domowego kościoła , które w maju obchodzą jubileusze zawarcia Sakramentu małżeństwa, aby małżonkowie pogłębiali wzajemną miłość, a Pan Bóg obdarzał potrzebnymi łaskami ich i rodziny.

2160. Módlmy się o dary Ducha Świętego przy wyborze nowej pary diecezjalnej i par rejonowych dwóch rejonów.

2161. Módlmy się o potrzebne łaski dla naszych córek w błogosławionym stanie Kasi

i Ani oraz ich rodzin. w tym szczególnym dla nich czasie.

2162. Módlmy się w intencji małżeństw naszej wspólnoty, które w czerwcu obchodzą jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa, aby Pan Bóg każdego dnia błogosławił małżonkom i ich rodzinom.

2163. Módlmy się o deszcz w naszym rejonie, aby nie zabrakło ludziom plonów ziemi.

2164. Módlmy się w intencji małżeństwa Andrzeja i Jadwigi oraz ich dzieci Wojciecha i Julii, aby Pan Bóg pogłębiał wzajemną miłość małżeńską i błogosławił im oraz ich dzieciom, aby wszyscy wypełniali wolę Bożą w swoim życiu.

2165 Módlmy się o szczęśliwy zabieg ablacji dla Danuty i błogosławieństwo Boże dla jej rodziny.

2166. Módlmy się w intencji Marysi o łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla niej i jej rodziny.

2167. Módlmy się w intencji Ewy o łaskę zdrowia, pokój serca i ufność w opatrzność Bożą.

2168. Módlmy się w intencji Mirosława o dary Ducha Świętego , aby oświecił go i przemienił jego serce, w drodze do Boga przez Jezusa Chrystusa.

Intencje modlitewne można zgłaszać telefonicznie – 895426452 lub na adres e-mail (zakładka DIAKONIE KONTAKT – DIAKONIA MODLITWY)

Serdecznie pozdrawiamy

Halina i Janusz Chowaniec

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC VII, VIII, IX 2023 r.

ZGŁOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY

 

ZAKOŃCZENIE ROKU FORMACYJNEGO 2022/2023 W REJONIE MRĄGOWSKIM

Zakończenie roku pracy Rejonu Mrągowo

W dniu 11 czerwca 2023 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku pracy Rejonu Mrągowo, które rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele św. Wojciecha w Mrągowie. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz proboszcz Wiesław Świdziński. Celebrans w homilii mówił o Domowym Kościele, ważności rodzin i potrzebie trwania w małżeństwach sakramentalnych.

Przed błogosławieństwem końcowym przed ołtarz zostały poproszone małżeństwa
z Domowego Kościoła, które w czerwcu i lipcu obchodzą swoje jubileusze ślubu (w sumie 15 małżeństw o stażu od 7 do 47 lat). Ksiądz proboszcz wraz z parą rejonową złożyli najserdeczniejsze życzenia i gratulowali wspaniałego świadectwa życia w trwałych związkach. Małżeństwa zostały obdarowane różami i hymnem „O miłości” świętego Pawła.

Po Mszy Świętej odbyła się Agapa w sali parafialnej. Uroczystość uświetniła obecność pary diecezjalnej Ali i Jana Pilipienko.

Bogu niech będą dzięki za kolejny rok pracy. Chwała Panu!

 

 

ZAPROSZENIE

Kochani!

15-08-2023 roku o godz. 11.30 w Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie zostanie odprawiona Msza święta z okazji 40 rocznicy
zawarcia sakramentu małżeństwa Małgorzaty i Mirosława Andruszkiewicz

Serdecznie zapraszamy Wspólnotę do wspólnej modlitwy.

Gosia i Mirek