ZAKOŃCZENIE ROKU PRACY W MRĄGOWIE

W pierwsze sobotnie przedpołudnie tegorocznych wakacji na uroczystej Eucharystii w kościele św. Wojciecha w Mrągowie spotkała się wspólnota Domowego Kościoła rejonu Mrągowo. Mszę Świętą celebrowało trzech mrągowskich moderatorów.
 
W słowie wstępnym pary rejonowej padło raz jeszcze pytanie z homilii moderatora diecezjalnego ze spotkania, jakie miało miejsce 17 czerwca w Gietrzwałdzie: „Jeśli nie ja, to kto?”. W odniesieniu do poruszanego tam problemu ewangelizacji jako i szeroko pojętej służby. zasiewania ziaren dobra, jest ono jak najbardziej wciąż aktualne.
 
W wygłoszonym kazaniu ks. Wiesław zwrócił uwagę słuchaczy na dwa czekające nas w tym roku wydarzenia w Kościele, będące antidotum na zagrażające współczesnym małżeństwom i rodzinom niebezpieczeństwa: Światowe Spotkanie  Rodzin w Dublinie oraz Synod o młodzieży w Rzymie.
 
W modlitwie wiernych szczególnej wymowy nabrało wezwanie w intencji ojców, wszak obchodziliśmy wtedy Dzień Ojca 🙂
 
W słowie końcowym ks. Robert, nawiązując do badań naukowych na temat szczęścia w małżeństwie, podzielił się wieścią, iż jako małżonkowie formujący się w Domowym Kościele możemy i powinniśmy zadbać, aby miłość małżeńska nieustannie w nas wzrastała i piękniała. Tego życzył nam moderator rejonowy na rozpoczęty czas wakacji 🙂
 
Ksiądz Kazimierz zaś poprowadził modlitwę przed agapą w sali parafialnej.
 
W trakcie poczęstunku Jola i Zbyszek ożywiali obecnych śpiewem i zabawami. Był to też czas na rozmowy, szczególnie o nadchodzących rekolekcjach.
 
Padła też radosna informacja, iż od września na naszych rejonowych spotkaniach pojawi się nowy krąg z Biskupca, po dwuletnim pilotowaniu.
 
Para rejonowa podała też do wiadomości, że rejonowe rozpoczęcie 33 roku formacji odbędzie się tym razem w Kętrzynie.
 
Przy okazji spotkania się w szerszym, niż na kręgu, gronie, nie zabrakło też wspólnego pamiątkowego zdjęcia 🙂
 
Grzegorz Joachim Jarmużewski
 
Pisząc tych parę zdań znalazłem w internecie krótki tekst i film przybliżający sierpniowe Światowe Spotkanie Rodzin w Dublinie. Myślę, że warto się z tym promocyjnym materiałem zapoznać:
 
 

INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

Szczęść Boże!
Intencje modlitewne zgłoszone w kwietniu i maju 2018
 
1534. Prosimy, aby Pan Bóg błogosławił małżeństwa obchodzące jubileusze ślubów w miesiącu kwietniu. Niech w ich rodzinach ciągle wzrasta wiara, nadzieja i miłość.
1535. W intencji Michała, o potrzebne łaski i otwarcie się na wolę Bożą w jego życiu.
1536. W intencji Szymona, z prośbą o łaskę wiary, nadziei i miłości oraz powrót do zdrowia.
1537. Módlmy się, aby w małżeństwie Izabeli i Grzegorza zapanowała jedność i zgoda, żeby z łasą Bożą potrafili pokonać wszelkie trudności.
1538. O pokój serca, radość życia i zdrowie dla Dominika.
1539. Módlmy się za małżeństwa, które swoje jubileusze ślubów obchodzą w maju, aby byli świadkami jedności małżeńskiej w swoich środowiskach. Niech błogosławieństwo Boże umacnia ich rodziny.
1540. W intencji Pawła, z prośbą o dary Ducha Świętego i pomoc w podejmowaniu właściwych decyzji życiowych oraz łaskę zdrowia.
1541. W intencji niedawno wyświęconych kapłanów, m.in. księdza Eryka, aby Pan Jezus błogosławił im w posłudze duszpasterskiej oraz obdarzał potrzebnymi siłami.
1542. Módlmy się w intencji Waldemara o potrzebne łaski do zerwania z alkoholem, pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy i błogosławieństwo dla rodziny.
 
Intencje modlitewne zgłoszone w czerwcu 2018
 
1543. O wzrost duchowy naszej rodziny i naszego kręgu.
1544. O dobre wybory życiowe dla naszych dzieci.
1545. O błogosławieństwo Boże dla naszego małżeństwa, dla naszej rodziny i naszych dzieci. O dobrego męża dla naszej córki i dobre wybory dla naszego syna.
1546 O łaskę uzdrowienia dla Renaty Miłek i skruchę dla Teresy, o wiarę dla Stanisława, o błogosławieństwo dla całej naszej rodziny. Prosimy również o trzeźwość dla narodu i godne przeżycie wakacji.
1547. O dar rodzicielstwa dla Mariusza i Izy, o uwolnienie z nałogu hazardu Tomka, o dobrą żonę dla Andrzeja.
1548. Proszę o uzdrowienie mnie z choroby nowotworowej i o zdrowie, błogosławieństwo dla dzieci i wnuków oraz dobry rozwój poczętego dziecka Ani i Darka.
1549. O dar nawrócenia dla Tomka.
1550. O uzdrowienie Wiktorii błogosławieństwo dla jej rodziców.
1551. O zdrowie dla Kasi i błogosławieństwo dla rodziny.
1552. O żywą wiarę, doświadczenie Bożej obecności dla Justyny.
1533. O jedność , miłość w małżeństwie i rodzinie Moniki i Bogdana.
1554. O zdrowie i pomyślne wyniki badań dla Piotrka.
1555. O zdrowie po operacji i błogosławieństwo Boże dla Bartka i jego rodziny, o świętość dla dzieci- matka.
1556. O Boże błogosławieństwo dla rodziny  Zbiciak i trzeźwość dla  Grzesia.
1557. O dar małżeństwa dla Karoliny i Marka oraz Pawła i Ewy.
1558. O zdrowie, wytrwałość w cierpieniu dla naszych rodziców, mam, stojących u kresu życia.
1559. O wiarę i powrót do Jezusa naszych dzieci, Ani, Mateusza i chrześniaków.
1560. W podziękowaniu za kolejną rocznicę naszego sakramentu małżeństwa, za wspólną drogę i prowadzenie Boże- Lucja i Andrzej.
1561. Dziękujemy Ci Jezu i Maryjo za 16 lat bycia małżonkami. Dziękujemy za Wasze błogosławieństwo. Prosimy o zdrowie i miłość w naszej rodzinie- Kowalscy.
1562. Prosimy o łaskę nawrócenia i uzdrowienie z choroby alkoholowej Edwarda.
1563. Prosimy o łaskę nawrócenia i przemianę życia dla Maćka.
1564 O dar błogosławieństwa dla Amelii.
1565. Dziękujemy za wszystkie otrzymane łaski i błogosławieństwo oraz prowadzenie Matki Bożej.
1566. O cud uzdrowienia z choroby nowotworowej za przyczyną sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego dla akolity Mariusza- jeżeli taka wola Boża, oraz o siły fizyczne i duchowe na czas leczenia.
1567. O prowadzenie Pana Boga w walce o lek dla chorego na SMA Pawła. Aby Bóg wskazywał, jaka jest Jego wola.
1568. O łaskę wiary dla Ani i Mateusza.
1569. O mądrość i wybór właściwej drogi dla Hani, Krystiana, Asi, Janka oraz łaski Ducha Świętego i mocną wiarę.
1570. Dziękujemy Panu Bogu za miniony rok posługi i pracy, Matce Bożej za opiekę nad nami, wstawiennictwo. Zawierzamy całą wspólnotę na następny rok pracy, prosząc o Boże błogosławieństwo: Domowy Kościół- rejon Mrągowo.
1571. O Boże błogosławieństwo i opiekę w podejmowanych zobowiązaniach i codziennym trudzie dla całej rodziny- Zbyszek.
1572. Polecamy Panu Bogu małżeństwa naszej wspólnoty obchodzące rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa w czerwcu, lipcu i sierpniu. Niech Bóg błogosławi wszystkim i prowadzi do świętości.
1573. Módlmy się o obfite owoce rekolekcji dla małżeństw wspólnoty Domowego Kościoła oraz o potrzebne łaski dla posługujących księży moderatorów.
1574. Proszę o modlitwę w Intencji Igi, o der zdrowia dla niej oraz o Boże błogosławieństwo dla małżeństwa Igi i Ksawerego.
Intencje modlitewne  można zgłaszać na adres e-mail  chowaniecj57@wp.pl  lub telefonicznie na numer  895426452
Serdecznie pozdrawiamy- Halina i Janusz Chowaniec.

ZGLOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY