DIECEZJALNE SPOTKANIE OPŁATKOWE WSPÓLNOTY DOMOWEGO KOŚCIOŁA

Spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła archidiecezji warmińskiej Anno Domini 2023

W drugą niedzielę stycznia Roku Pańskiego 2023 wspólnota Domowego Kościoła archidiecezji warmińskiej uroczystą Mszą Świętą w przepięknej świątyni Wyższego Seminarium Duchownego na Redykajnach w Olsztynie rozpoczęła tradycyjne spotkanie opłatkowe.

Eucharystii przewodniczył metropolita warmiński abp Józef Górzyński wraz z sześcioma kapłanami. Przy ołtarzu posługiwał też diakon, klerycy oraz ministranci z rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie. We Mszy Świętej czynnie wzięli też udział poprzez czytanie słowa Bożego, śpiew psalmu, czytanie wezwań w ramach modlitwy wiernych oraz niesienie darów przedstawiciele rejonu mrągowskiego.

W wygłoszonej homilii abp Józef zwrócił uwagę na sakramentalny wymiar naszego życia. Podkreślił, że „nie będzie innej drogi do świętości, jak upodobnienie się do Chrystusa” oraz że „dramatem współczesnego chrześcijanina jest brak poczucia sakramentalności w swym życiu”. Zaapelował, by przeżywanie święta Chrztu Pańskiego „było dla nas wezwaniem do tego, abyśmy zrozumieli i podjęli odnowę życia sakramentalnego jako coś absolutnie fundamentalnego w naszej chrześcijańskiej wierze”.

Skłonił nas do zadania sobie pytań: Co zrobiliśmy z otrzymanymi łaskami sakramentalnymi, szczególnie z łaską Sakramentu Małżeństwa oraz czy o nie dbamy i nimi żyjemy?

W modlitwie powszechnej polecono Bogu intencję, aby Maryja wypraszała nam u swego Syna potrzebne łaski, by dzięki charyzmatowi duchowości małżeńskiej nasze rodziny stawały się świętymi.

Po Komunii Świętej abp Górzyński w serdecznych słowach życzył nam doświadczania obecności Chrystusa w naszym życiu i dzielenia się nią z innymi. Rektor seminarium ks. Hubert Tryk podziękował Domowemu Kościołowi za rekolekcyjną obecność w murach uczelni i wyraził nadzieję na dalsze spotkania, jak tylko będzie to możliwe. Para diecezjalna wyraziła wdzięczność za biskupią oraz kapłańską posługę ku duchowemu wzrostowi naszych małżeństw i rodzin.

Dalsza część spotkania miała miejsce w seminaryjnym refektarzu, gdzie przy Bożonarodzeniowym wystroju odczytano wigilijny fragment z Pisma Świętego i podzielono się opłatkiem. Oprócz moderatorów był też z nami obecny pasterz diecezji, do którego każdy mógł osobiście podejść i składając życzenia parę serdecznych słów z nim zamienić.

Rozmowy w oazowym duchu kontynuowano jeszcze długo przy kawie, herbacie i słodkościach. A tematów w jubileuszowym dla Domowego Kościoła roku nie brakowało.

Przygotowujący publikację z okazji 50-lecia zespół redakcyjny spotkał się w zaciszu sali, by ustalić strategię najbliższych działań, prowadzących do sfinalizowania trwających już kilka lat prac.

Podsumowaniem kolejnego pięknego dnia, który dał nam przeżyć nasz Pan, niech będą słowa oazowej piosenki, przypominającej radosną atmosferę pogodnych wieczorów podczas rekolekcji:

Zobaczcie jak jest dobrze przebywać razem z braćmi.”

Wdzięczność należy się wszystkim, którzy pokonali zapewne przeróżne trudności, aby przybyć na wspólne przeżywanie radości z kolejnego Bożego Narodzenia w ich życiu i dzielenie się nią z innymi.

Warto było, bo wedle mądrego porzekadła radość dzielona z drugą osobą jest podwójną radością.

 

Tekst: Grzegorz Joachim Jarmużewski

Współpraca: Dariusz Szukała, Arkadiusz Sowiński

Zdjęcia: Joanna i Piotr Wajler, Tomasz Adrjan, Bogdan Kolz, Grzegorz Joachim Jarmużewski

ODSZEDŁ DO PANA

W sobotę 14 stycznia 2023 r. zmarł śp. JÓZEF, tata Gosi Woźnickiej.

Łącząc się w żalu i smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia.

Alina i Jan Pilipienko- para diecezjalna

Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny

wraz z całą wspólnotą Domowego Kościoła.

Otoczmy modlitwą śp. JÓZEFA, tatę Gosi Woźnickiej i całą rodzinę.

ORAR II STOPNIA W GIETRZWAŁDZIE

Zapraszamy na rekolekcje !

ORAR II stopnia
Termin28.04.2023 – 02.05.2023
MiejsceGietrzwałd

Koszty:

Osoba dorosła – 680 zł

Dzieci do 3 lat – gratis( dzieci śpią z rodzicami)

Od 3 lat do 7 lat – 480 zł

Dzieci od 7 lat – 620 zł

Płatności: Zaliczka 680zł w ciągu 7 dni od zapisu, przelewem na numer konta podany w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Pozostała kwota płatna do 10.04.2023

Zgłoszenia:  Danuta Kuc tel. 607286805 , e-mail: danutakuc7@wp.pl

Prowadzącymi rekolekcje będą:
Ks. Andrzej Stankiewicz
Monika i Bogdan Kolz,
Danuta i Andrzej Kuc.

ODSZEDŁ DO PANA

W dniu 10.01.2023 r. zmarł śp. Bronisław Zdanuk tata Grzegorza Zdanuka.

Uroczystoścl pogrzebowe rozpoczną slę Modlitwą Różańcową
w Kaplicy Domu Pogrzebowego EDEN w Mrągowie
dnia 13.01.2023 r. o godz.11:45.

Wyprowadzenle z kaplicy ciała zmarłego o godz. 12:15.

Msza Śwlęta Żałobna zostanie odprawiona w Kościele Św. Wojclecha w Mrągowie
dnia 13.01.2023 r. o godz. 12:30

Pogrzeb na cmentarzu komunalnym w Mrągowie.

Łącząc się w żalu i smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia.

Alina i Jan Pilipienko- para diecezjalna

Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny

wraz z całą wspólnotą Domowego Kościoła.

Otoczmy modlitwą śp. Bronisława Zdanuka tatę Grzegorza Zdanuka i całą rodzinę.

INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE W PAŹDZIERNIKU, LISTOPADZIE I GRUDNIU 2022

2123. Módlmy się o zdrowie dla Jana , aby Pan Bóg wyleczył go z raka , a Joannie dał siły dotrwania przy nim.

2124. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Izabeli , aby Pan Bóg uleczył ją z raka.

2125. Módlmy się w intencji małżeństw naszej wspólnoty , które w październiku obchodzą jubileusz zawarcia sakramentu małżeństwa , aby małżonkowie pogłębiali wzajemną miłość, a Pan Bóg obdarował potrzebnymi łaskami ich i rodziny.

2126. Módlmy się, aby zmarła Alicja Kantyka mogła osiągnąć zbawienie i radować się obecnością Boga w niebie.

2127. Módlmy się w intencji Ewy, o łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla niej i rodziny.

2128. Módlmy się w intencji Damiana o pomoc Bożą w zerwaniu z uzależnieniem alkoholowym, potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla rodziny.

2129. Módlmy się o postawę wdzięczności Bogu i ludziom dla małżeństwa i rodziny Bożeny i Grzegorza, za wszelkie dobro doświadczone w kończącym się roku Pańskim oraz otwartość na dary Ducha Świętego, z Jego, z ludzką i Bożą pomocą w pomnażaniu ich.

2130. Módlmy się o łaskę sfinalizowania wydaniem książkowym w jubileuszowym dla Domowego Kościoła Roku Pańskim 2023 trwających od dłuższego już czasu prac zespołu opracowującego historię naszej wspólnoty na Warmii.

2131. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla osób zaangażowanych w utworzenie strony internetowej powołanego w tym roku do istnienie dekanatu mrągowskiego, dla jego wszystkich parafii.

2132. Módlmy się o łaski potrzebne misji katolickiej sui iuris w Turkmenistanie, na czele z jego przełożonym od jej powołania do istnienia przed ćwierćwieczem o. Andrzejem Madejem OMI(Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

2133. Módlmy się w intencji zmarłych członków Domowego kościoła i zmarłych z naszych rodzin, aby dostąpili łaski miłosierdzia i mogli jak najszybciej przebywać z Bogiem w Jego królestwie.

2134. Módlmy się w intencji Zbigniewa o łaskę trzeźwości, pojednanie z żoną oraz błogosławieństwo Boże dla rodziny.

2135. Módlmy się w intencji małżeństw Domowego kościoła, które w listopadzie i grudniu obchodzą jubileusz zawarcia sakramentu małżeństwa , aby wzajemna miłość małżonków wzrastała, a Pan Bóg obdarzał potrzebnymi łaskami w dalszej wspólnej drodze życiowej.

2136. Módlmy się o dobre owoce czasu Adwentu dla Wspólnoty Domowego Kościoła.

2137. Módlmy się w intencji Emilii prosząc o łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

2138. Módlmy się w intencji Haliny o pomyślny przebieg zabiegu okulistycznego i potrzebne łaski Boże dla rodziny.

2139. Módlmy się o łaską zdrowia i błogosławieństwo Boże dla ciężko chorego Eugeniusza Tryka.

2140. Módlmy się w intencji papieża Benedykta XVI o potrzebne łaski i wypełnienie woli Bożej w jego życiu.

2141. Módlmy się za śp. papieża Benedykta XVI, aby miłosierny Bóg wprowadził jego do radości nieba.

Intencje modlitewne można zgłaszać telefonicznie (89 5426452 ) lub na adres e-mail dostępny w zakładce DIAKONIE KONTAKT- DIAKONIA MODLITWY.

Życzymy wszystkim błogosławionego 2023 roku.

Halina i Janusz Chowaniec

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC I, II, III 2023

ZGŁOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY