SYMPOZJUM W 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Jako odpowiedzialny za rejestrację uczestników na nadchodzące sympozjum, ośmielam się

zaproponować w nim udział.

Strona do rejestracji sympozjum.oaza.pl 

Poniżej program.

Zapraszam serdecznie.
Miłego dnia.
Diakonia Społeczna

Beniamin Orland

tel. 604 854 587

Program sympozjum:

 

Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, 
Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Ruch Światło-Życie

Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego

zapraszają na sympozjum

w 100-lecie niepodległości Polski

Duchowieństwo w walce o wolność i suwerenność Polski w XX wieku

 

24 listopada 2018

Sala Kolumnowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 

PROGRAM SYMPOZJUM

9.00-10.00 Msza święta w kaplicy Sejmu RP

 

10.30-10.45 – Otwarcie sympozjum – inż. Robert Telus, poseł na sejm RP (Prawo i Sprawiedliwość), Opoczno
ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL – Przewodniczący Rady Instytutu im. ks. F. Blachnickiego, Krościenko nad Dunajcem

10.45-11.15 – Wprowadzenie – ks. bp dr hab. Piotr Turzyński, Radom

11.15-11.45 Rola Kościoła Katolickiego w utrzymaniu narodowości polskiej na przełomie XIX i XX wieku – dr hab. Martyna Deszczyńska, Warszawa

11.45-12.15 Kościół Katolicki w procesie budowania II Rzeczypospolitej – prof. dr hab. Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

12.15-12.45 Przerwa na kawę

12.45-13.15 Duchowieństwo katolickie na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką i sowiecką prof. dr hab. Jan Żaryn, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

13.15-13.45 Kościół Rzymskokatolicki w Polsce Ludowej (1944-1989) – dr Robert Derewenda, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

13.45-14.00 Podsumowanie sympozjum

14.00 Obiad (opcjonalnie)

 

Po sympozjum możliwość zwiedzania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

DZIEŃ SKUPIENIA

Drodzy małżonkowie Domowego Kościoła

Obserwując nasze codzienne chrześcijańskie życie, możemy czasami dojść do wniosku, iż jesteśmy wierzący, ale swoje powinności związane z wiarą wykonujemy jak w „kieracie”, tzn. z przyzwyczajenia, mechanicznie i bez entuzjazmu. Aby tak nie było, potrzebujemy wciąż na nowo uświadamiać sobie wartość osobistego przyjęcia kerygmatu w naszym życiu oraz wartość jego głoszenia innym ludziom. Oczywistym jest fakt, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem, który nas kocha i że każdy z nas jest dla Niego ważny, ale nie zawsze o tym pamiętamy. Pogłębianie więzi z Jezusem pozwala inaczej spojrzeć na nasze życie, a także na przykazania i naukę Ewangelii, aby stały się one błogosławieństwem, a nie bezdusznymi nakazami.  

Diakonia Ewangelizacyjna zaprasza więc wszystkich swoich członków a także tych, którzy pragną podjąć posługę w diakonii, na Dzień Skupienia

17.11.2018 w Parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie, ul. Słoneczna 1

pod hasłem  „Mój Kerygmat, Mój Bóg, Mój osobisty Cud”.

Poniżej podajemy program Dnia Skupienia.

10.00   Zawiązanie wspólnoty

10.15   Konferencja
11.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

11.45   Dzielenie się treściami z konferencji i adoracji

12.45   Przygotowanie do Eucharystii
13.00   Eucharystia
14.00   Agapa: bigos (za 5 zł-do puszki) i przywiezione przez nas ciasta

Prosimy o potwierdzenie przybycia telefoniczne lub mailowo

609656274, mikrocom@yupo.pl  

Alina i Jarosław Dąbrowscy, Małgorzata i Mirosław Andruszkiewiczowie
Ks. Cezary Opalach – Moderator Diakonii Ewangelizacji DK

NIEDZIELA ŚWIADECTW

Droga Wspólnoto
W niedzielę 18.11.2018 r. odbędzie się kolejna Niedziela Świadectw
organizowana przez naszą wspólnotę Domowego Kościoła.
Akcja ewangelizacyjna odbędzie się w parafiach:
– p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu,
– p.w. Przenajświętszej Trójcy w Dźwierzutach.

Otoczmy modlitwą Ewangelizatorów, proboszczów poszczególnych parafii:
ks. Piotra Jegiełka, ks. Jarosława Wiszowatego oraz księży prowadzących
Niedziele Świadectw  ks. Huberta Tryka oraz ks. Cezarego Opalacha a
także wszystkie małżeństwa, które usłyszą świadectwa o Domowym Kościele
i będą chciały skorzystać z zaproszenia do wspólnoty.

Prosimy gorąco o zaangażowanie się wszystkich małżeństw, a w
szczególności o wasze wsparcie modlitewne. Wiemy jak bardzo jest ono
ważne we wszystkich dziełach ewangelizacyjnych. Zachęcamy Was również do
czynnego udziału w Diakonii Ewangelizacji, a przede wszystkim do
głoszenia świadectwa podczas Niedzieli Świadectw. Widzimy ogromne owoce
tego dzieła. W ciągu ostatnich lat powstało wiele nowych kręgów małżeńskich.

Prosimy małżeństwa, które jeszcze nie napisały swoich świadectw, aby
radością bycia we wspólnocie DK i świadectwem swojego życia, podzielili
się z innymi. Przelejcie tę radość na papier i prześlijcie do ks.
Cezarego Opalacha na adres mailowy:  cezary.opalach@uwm.edu.pl.

Ala i Jarek Dąbrowscy
Gosia i Mirek Andruszkiewiczowie – Diakonia Ewangelizacji
Ks. Cezary Opalach

WSPÓLNOTOWA MSZA ŚWIĘTA

W niedzielę 18.11.2018 r. o godzinie 11.30 w parafii Chrystusa
Odkupiciela Człowieka w Olsztynie odbędzie się wspólnotowa Msza święta.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału we Mszy św. wszystkich
członków wspólnoty Domowego Kościoła. Po Mszy zapraszamy do Oratorium na
kawę, herbatę i coś słodkiego.
(Mile widziane ciasto, słodycze)

Rejon Odkupiciel

8 GRUDNIA ŚWIĘTO PATRONALNE RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Serdecznie zapraszamy na Święto patronalne Ruchu Światło-Życie i Adwentowy Dzień Skupienia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

8 grudnia 2018 w parafii Matki Bożej Różańcowej na Dajtkach w Olsztynie

10.00 rozpoczęcie

10.15 zawiązanie wspólnoty: prezentacja młodzieży i Domowego Kościoła

11.00 konferencja „Rozpal na nowo Twój charyzmat” – ks. Mariusz Roman

11.30 -12.30 adoracja w ciszy przed Najświętszym Sakramentem zakończona nabożeństwem adopcji dziecka poczętego

12.45 – przygotowanie do Eucharystii

13.00 – Eucharystia

14.00 – agapa

15-16.00 spotkanie animatorów rejonów Domowego Kościoła

główni odpowiedzialni: Asia i Paweł Letko – para rejonu Odkupiciel

Gosia i Janusz Szczerba- para diecezjalna

Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny

CO TO JEST DUCHOWA ADOPCJA

Pełna poprawna nazwa brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego: modlitewnego i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo, wstawiennictwo o pomoc w ratowaniu od zagłady jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka. Trwa przez okres 9 miesięcy.

Duchową Adopcję rozpoczynamy od złożenia przyrzeczenia, które powinno być składane w sposób uroczysty w kościele, nasza wspólnota ma taką możliwość 8 grudnia  na  Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie.

Duchowa adopcja może być podjęta jeden raz, ale może być podejmowana cyklicznie co 9 miesięcy, jednak zawsze po wypełnieniu poprzednich zobowiązań. Każdorazową nową Duchową Adopcję powinno poprzedzać nowe przyrzeczenie.

Adoptujemy każdorazowo tylko jedno nieznane nam dziecko zagrożone aborcją. Pan Bóg-Dawca Życia zna jego imię i On sam nam je wybiera.

więcej:  http://www.duchowa-adopcja.pl/

ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci.

Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy
nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam,

że od dnia ………………………………

biorę w duchową adopcję jedno dziecko,
którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia,
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
•  jedna Tajemnica Różańca Świętego
•  moje dobrowolne postanowienia
•  oraz codzienna modlitwa „Panie Jezu”,

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY „PANIE JEZU”

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

 

SPOTKANIE DIAKONI MUZYCZNEJ I WSZYSTKICH KTÓRZY CHCĄ JĄ WESPRZEĆ

8 grudnia 2018 w parafii Matki Bożej Różańcowej na Dajtkach w Olsztynie w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny odbędzie się Święto patronalne Ruchu Światło-Życie i Adwentowy Dzień Skupienia. W związku z tym Diakonia Muzyczna zaprasza wszystkich chętnych, którzy by chcieli się przyczynić aby śpiew w tym dniu był wyjątkowo piękny na pierwszą próbę, która się odbędzie 14.11 (środa) o godz. 17.30 w bibliotece na plebanii w parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie.

Joanna i Adrian Grabowscy-Diakonia Muzyczna

BAL NIEPODLEGŁOŚCI

Droga Wspólnoto,
Do historii przeszedł Bal Niepodległości zorganizowany przez Domowy Kościół naszej diecezji dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę.
Było to wydarzenie niepowtarzalne – jedyne w swoim rodzaju na skalę całego regionu.
Składamy serdeczne wyrazy wdzięczności za zaangażowanie i wkład pracy wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniach i organizacji tego przedsięwzięcia. W sposób szczególny dziękujemy: Ani i Piotrowi Piejdakom, Beatce i Wojtkowi Sikorom, Ali i Jarkowi Dąbrowskim, Danusi i Andrzejowi Kucom, Dorotce i Piotrowi Jasińskim.
Poprzez tą inicjatywę członkowie wspólnoty Domowego Kościoła przyczynili się do krzewienia trzeźwości, pokazując swoim przykładem, że bez alkoholu też można świętować i dobrze się bawić.
 
Gosia i Janusz Szczerba
Ks. Mariusz Grabas
 

PODZIĘKOWANIE

KOCHANI
28.10.2018 odbyła się kolejna Niedziela Świadectw, tym razem
w Gryźlinach i Stawigudzie.
Bardzo dziękujemy ks. Cezaremu Opalachowi oraz ks. Marianowi Machinkowi
za wygłoszone w tym dniu homilie.
Serdeczne Bóg zapłać dla Ali i Jarka Dąbrowskim, Asi i Pawła Letko, Gosi
i Pawła Woźnickim oraz Magdy i Darka Welke za przybliżenie naszej
wspólnoty poprzez wypowiedziane świadectwo.
Nadal gorąco prosimy o zaangażowanie się wszystkich małżeństw do
gotowości dzielenia się radością bycia w Domowym Kościele, opowiedzeniu
o działaniu Pana Jezusa w naszym życiu, o łaskach którymi Pan Bóg nas
obdarza.
Małżeństwa, które jeszcze nie napisały swoich świadectw prosimy, aby
wzięły naszą prośbę do serca i to zrobiły przesyłając je do ks. Cezarego
Opalacha na adres: cezary.opalach@uwm.edu.pl.
Otoczmy modlitwą to dzieło a także całą wspólnotę Domowego Kościoła.

Gosia i Mirek Andruszkiewicz
Gosia i Janusz Szczerba

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

Serdecznie zapraszamy członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, sympatyków i wszystkich, którym temat trzeźwości w rodzinach jest bliski na comiesięczną Mszę Świętą. Wspólnie modlimy się w intencji trzeźwości w naszych rodzinach, w parafiach i w całej ojczyźnie. Msza Święta jest sprawowana w każdy pierwszy piątek miesiąca w parafii pw. św. Anny w Barczewie (ul. Nowowiejskiego 4) o godz. 18:00. Najbliższa Msza Święta – 07.09.2018 r. Po Eucharystii świadectwo małżeństwa ze wspólnoty Domowego Kościoła.

Gosia i Janusz Szczerba
para diecezjalna warmińska DK