WAKACYJNY DZIEŃ SKUPIENIA DIAKONII EWANGELIZACYJNEJ W PIECKACH

 

W pierwszą wakacyjną  sobotę członkowie Diakonii Ewangelizacyjnej oraz pragnący posługę w niej podjąć  spotkali się na wakacyjnym dniu skupienia w parafii Matki Bożej Różańcowej w Pieckach koło Mrągowa.  Ciepły czerwcowy dzień sprzyjał spotkaniu zarówno w murach świątyni jak też w ogrodzie gospodarzy spotkania, Asi i Wojtka.

Mszę Świętą celebrował ks. kan.  Cezary Opalach, opiekun duchowy diakonii . W homilii nawiązał do ewangelicznej przestrogi przed służeniem dwom panom. Ulegnięcie bowiem tej pokusie unieszczęśliwia życie osobiste, małżeńskie i rodzinne. Kierując zaś nasze myśli w kierunku zaufania Bogu podkreślił zawołanie Pana pod adresem Świętego Pawła: „Wystarczy ci mojej łaski! Moc bowiem w słabości się doskonali.” (2 Kor 12,9)

Nad liturgiczną częścią spotkania czuwali moderatorzy pieckowskich kręgów DK (proboszcz i wikariusz) a jeden z nich pełnił też posługę jednania w konfesjonale i przybył na część drugą.

Po Mszy Świętej nastąpiła Adoracja Najświętszego Sakramentu. W milczącej modlitwie, zachęceni przez celebransa, wielbiliśmy Boga I dziękowaliśmy Mu za wszelkie dobro, jakiego w dziele ewangelizacji doświadczyliśmy w minionym roku w naszej warmińskiej archidiecezji.  A na zakończenie tej formy modlitwy podeszliśmy procesyjnie do ołtarza, by otrzymać indywidualne błogosławieństwo.

Po adoracji, przy śpiewie pieśni „Zjednoczeni w Duchu” stanęliśmy  w kręgu i wielbiliśmy Boga, wyrażając radosną wdzięczność ze spotkania się w Jego imię. Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia udaliśmy się na dalsze świętowanie ‘dnia, który dał nam Pan’.

Po kuluarowych rozmowach, podczas częstowania się tłustościami i słodkościami, wśród zieleni otaczającej pieckowską przychodnię lekarską, nastąpił też czas na dzielenie się ewangelizacyjnymi doświadczeniami, bogatego w wydarzenia kolejnego roku formacji i posługi.

Wybrzmiała w nim wdzięczność Bogu i ludziom za powstające nowe kręgi  DK, za młode wiekiem (i duchem) małżeństwa zafascynowane naszą wspólnotą. Ks. Cezary wskazał na potrzebę kontynuacji podejmowanych dzieł ewangelizacyjnych, szczególnie Wieczorów Małżeńskich połączonych z randką małżeńską jak też spotkań z rodzicami przystępującymi do Pierwszej Komunii Świętej. Dzielono się również spotkaniami z ludźmi, w wyniku których osoby niewierzące stawały się na powrót osobami wierzącymi.

Na  ważny aspekt zaangażowania się w posługę na rzecz ewangelizacji zwróciło uwagę jedno z obecnych małżeństw: „W trakcie pełnienia służby jesteśmy nie tylko bliżej Boga ale i bliżej siebie nawzajem, jesteśmy razem, we dwoje!”

Był to dobry czas, który oby dodał nam sił jak też inspirował do dalszego posługiwania na ewangelizacyjnym polu naszej diecezji, wszak do zrobienia w tej dziedzinie jest jeszcze wiele. Zapotrzebowanie na pielęgnowanie duchowości małżeńskiej w oparciu o pomoc Jezusa Chrystusa tudzież zakorzenionej w Nim wspólnoty, wciąż jest ogromne.

Grzegorz Joachim Jarmużewski

INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

Informacje Diakonii Modlitwy

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE OD KWIETNIA DO CZERWCA 2019

 1. Módlmy się w intencji dobrego przygotowania Michała do sakramentu bierzmowania, o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla całej rodziny.
 2. Módlmy się w intencji Edyty, która jest w stanie błogosławionym, o zdrowie dla niej i jej dziecka oraz o potrzebne łaski.
 3. Prośmy Boga o pogłębienie miłości w małżeństwach, które w kwietniu obchodzą jubileusze ślubów oraz błogosławieństwo Boże dla ich rodzin.
 4. W intencji Reni , o światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla całej rodziny.
 5. Przez serce Maryi proszę o dary Ducha Świętego, abym była piękną kobietą, stanowczą, wymagającą, wrażliwą, ufną i odważną jak Estera, O łaskę uwolnienia od pychy i zazdrości, o umiejętność roztropnego szanowania siebie, o przebaczenie bolesnej przeszłości oraz krzywdzicielom. Wiesia
 6. Prosimy o modlitwę w intencji Oli i Roberta z okazji pierwszej rocznicy Sakramentu Małżeństwa, o wzrost miłości i jedności w ich małżeństwie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej.

1704.Módlmy się o dobre owoce rekolekcji ORAR II stopnia w Pieniężnie( 8-12 maja 2019). Niech Duch Święty obdarza swoimi darami prowadzących te rekolekcje, uczestników oraz osoby, które służą pomocą.

 1. Módlmy się w intencji ks. Cezarego Opalacha, małżeństw głoszących świadectwa oraz wszystkich, którzy usłyszą te świadectwa podczas Mszy św. 12.05.2019r. w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Pieniężnie.
 2. Módlmy się o powrót do zdrowia Wiesława, który 21. 05 będzie poddany operacji onkologicznej.
 3. Módlmy się w intencji Bogdana obchodzącego 60-te urodziny. Dziękujemy Bogu za dotychczasową opiekę nad nim i jego rodziną. Prosimy o błogosławione dalsze lata jego życia.

1708.Prosimy o modlitwę w intencji Joanny, Hanny, Janka i Krystiana. W intencji Hani o rozpad związku z mężczyzną niewłaściwym( rozwiedziony). Prosimy Cię Panie o właściwe decyzje podejmowane przez córkę Joannę , aby dla niej były ważne dzieci, wychowanie ich a nie zajmowanie się drugim mężczyzną. Módlmy się o właściwy wybór dla Janka i wiarę dla niego.

 1. Prosimy w intencji Krystiana o dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa i wybór właściwej drogi.
 2. O zdrowie, wytrwałość i siły w chorobie dla Elżbiety.
 3. O dar uzdrowienia z choroby nowotworowej Ani, matki 5-letniej córki.
 4. Prosimy o modlitwę w intencji wyzwolenia z nałogu alkoholowego dla Michała, łaskę głębokiej wiary dla niego i jego rodziny.
 5. O łaskę głębokiej wiary i błogosławieństwo Boże dla Macieja i jego rodziny.
 6. Módlmy się w intencji małżeństw, które w maju obchodzą jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa, aby Bóg błogosławił im i ich rodzinom i prowadził do świętości.

1715.Módlmy się za śp. Jakuba, o Boże miłosierdzie dla niego i potrzebne łaski dla jego rodziców.

Proszę o modlitwę za śp. Jakuba o radość życia wiecznego, wieczny odpoczynek w obecności Boga, a dla rodziców Emilii i Tomka o siły i niezbędne dary Ducha Świętego w przeżywaniu tej tragedii.

 1. Powierzamy Bogu nasz wyjazd i pobyt w sanatorium prosząc o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi, naszej Matki i św. Józefa dla nas oraz tych wszystkich, których postawisz Panie na naszej drodze- personel i kuracjuszy.

Powierzamy Tobie Panie nasze dzieci i ich rodziny, wszystkie ich plany, podróże, przedsięwzięcia. Oświeć ich światłem Duch Świętego. Jezu ,Ty się tym zajmij.

 1. Proszę o udaną operację dla Ryszarda. Proszę o światło Ducha Świętego dla prowadzących zabieg oraz o potrzebne łaski dla operowanego. Bóg zapłać. Operacja 11.06 w szpitalu wojewódzkim.
 2. Módlmy się w intencji Mirosława o dary Ducha Świętego, znalezienie pracy i potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
 3. Módlmy się w intencji małżeństw Domowego Kościoła, które mają jubileusze ślubów w czerwcu, aby małżonkowie obdarzeni potrzebnymi łaskami wspólnie kroczyli drogą świętości.

 

Intencje modlitewne można zgłaszać telefonicznie( 895426452) lub na adres e- mail (podany na stronie internetowej w zakładce Diakonie)

Wszystkich serdecznie pozdrawiamy.

Halina i Janusz Chowaniec

HARMONOGRAM VII- IX 2019

 

ZAKOŃCZENIE ROKU PRACY I NOWE PARY ODPOWIEDZIALNE

W niedzielę 16.06.19. odbyło się w Gietrzwałdzie spotkanie Domowego Kościoła Archidiecezji Warmińskiej kończące i podsumowujące rok pracy 2018/2019.

   Spotkanie rozpoczęło się krótkim zawiązaniem wspólnoty, jak zwykle przy figurce objawień, po czym odmawiając Różaniec  ruszyliśmy w stronę źródełka. Po Różańcu miała miejsce konferencja na temat posługi i formacji w Domowym Kościele wygłoszona przez ks. dr Zdzisława Kieliszka . Uroczystą Eucharystię celebrował  ks. Mariusz Grabas -moderator diecezjalny DK. W czasie Eucharystii do grona członków Domowego Kościoła zostały przyjęte nowe pary z kręgów pilotowanych. Zostały też przedstawione nowe pary rejonowe, a parom rejonowym kończącym posługę podziękowanie przekazała para diecezjalna. W Rejonie Katedra nową Parą Rejonową zostali Anna i Andrzej Częczek, w Rejonie Odkupiciel Joanna i Piotr Wajler, w Rejonie Mrągowo Marzena i Grzegorz Zdanuk. 

Bardzo dziękujemy również parom, które wyraziły gotowość podjęcia posługi pary diecezjalnej, z trzech przedstawionych kandydatur ks. Arcybiskup wskazał nową Parę Diecezjalną, zostali nią Alina i Jan Pilipienko.

Nowo wybranym parą odpowiedzialnym życzymy światła Ducha Świętego na czas posługi.

   Po Mszy Świętej udaliśmy się na agapę do ogrodów gietrzwałdzkich, gdzie przygotowane było ognisko, kiełbaski i inne pyszności dostarczone  przez uczestników spotkania. Można było wziąć udział w loterii fantowej, a do zabawy w rytm muzyki z różnych rejonów świata zapraszał profesjonalny wodzirej Szymon Puławski, który prowadził zabawę i do niej skutecznie zachęcał.

   Rozpoczynając wakacje nie zapominajmy o Panu Bogu. Tym, którzy zamierzają uczestniczyć, czy też prowadzić różne formy wakacyjnych rekolekcji życzymy aby zaczerpnęli jak najwięcej z Bożych Darów. Wszystkim życzymy dobrych, błogosławionych wakacji.

7.09.19 r.  podczas Uroczystego Rozpoczęcia Roku Pracy odbędzie się 7.09. 2019 r. juz dziś serdecznie zapraszamy całą wspólnotę a w szczególności wszystkie pary odpowiedzialne.

Gosia i Janusz Szczerba

ODESZŁA DO PANA

Wczoraj 12.06.2019 odeszła do Pana
Teofila Sokolska mama Ewy Kuszelewicz,
Uroczystości pogrzebowe w sobotę 15.06.2019:
13.30 Wystawienie zwłok w kapilcy na Mariańskiej,
14.00 msza św w Konkatedrze i pochówek na cmentarzu na Poprzecznej

Otoczmy modlitwą zmarłą  Teofilę, Ewę oraz całą rodzinę.

ODSZEDŁ DO PANA – MSZA ŚW. ŻAŁOBNA 3.06.2019

Dnia 28.05.2019 r. odszedł do Pana Jakub Kosowski, syn Emilki i Tomka Kosowskich.

Msza św. żałobna za śp. Jakuba sprawowana będzie w poniedziałek 3 czerwca 2019r.

 o godz. 12.00 w kościele w Bartągu.

O godz. 11.15 rozpocznie się w tym kościele różaniec.

Łącząc się w żalu i smutku składamy rodzicom i rodzeństwu kondolencje i wyrazy współczucia.

Gosia i Janusz Szczerba- para diecezjalna

Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny

wraz z całą wspólnotą.

Otoczmy modlitwą zmarłego  Jakuba oraz całą rodzinę

PIELGRZYMKA DO KALISZA

W sobotę 18 maja o godz. 5 rano komplet pielgrzymów wyruszył autokarem  spod Uranii do Kalisza. XXII Pielgrzymka Rodzin DK przebiegała pod hasłem „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”– w 40. rocznicę zawołania papieskiego.Po zawiązaniu wspólnoty moderator krajowy DK ks. Krzysztof Łapiński przedstawił  konferencję pt. ” Aktualność myśli Jana Pawła II do rodzin”.Po świadectwach i Eucharystii, w których również był wspominany Jan Paweł II udaliśmy się do Lichenia. W Licheniu po Apelu Maryjnym w Bazylice mieliśmy możliwość uczestniczenia w procesji ze światłami. W niedzielę w drodze powrotnej zwiedziliśmy Wyższą Szkołę  Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Odmówiliśmy Koronkę w  Sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II.  Po której  Andrzej Laskosz CSsR, kustosz wspomnianego sanktuarium przybliżył nam miejsce w który się znajdowaliśmy.

Czując opiekę Jana Pawła II i Św. Józefa ubogaceni i radośni wróciliśmy do naszych domów.

ZDJĘCIA

 

REJONOWY DZIEŃ SKUPIENIA W MRĄGOWIE

W drugą majową niedzielę 7 małżeństw z 4 mrągowskich kręgów spotkało się na rejonowym dniu skupienia , w gościnnej jak zawsze, parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie.

W ramach zawiązania wspólnoty zaśpiewaliśmy, przy akompaniamencie gitary, pieśń maryjną „Była cicha i piękna jak wiosna”.

Po modlitewnym, muzycznym wstępie wysłuchaliśmy konferencji  pary rejonowej, Joli i Zbyszka, na temat „Maryja w nauczaniu ks. Franciszka Blachnickiego”, wspartej prezentacją komputerową.

Wśród wielu cennych myśli konferencji warto zapamiętać kilka jej końcowych zdań:

„Maryja nie jest ponad Kościołem ani poza Kościołem, ale pośrodku Kościoła. Sobór uczy, że Maryja zajmuje pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana, którzy z ufnością oczekują od Niego zbawienia i dostępują go. Z tego względu w kaplicy Chrystusa Sługi w Centrum Światło-Życie w Krościenku, przedstawiona jest jako klęcząca pośrodku zgromadzonego ludu w kaplicy, zwrócona w stronę tabernakulum i ołtarza. Ks. Franciszek zwracał uwagę przychodzącym do kaplicy na Jej obecność wśród ludu Bożego, na Jej skierowanie się ku Chrystusowi. Wielkość Maryi polega na Jej umiejętności współdziałania z Duchem Świętym. Kierując się wiarą i posłuszeństwem, współpracowała z natchnieniami Ducha Świętego stając się nowym człowiekiem, dlatego jest dla nas wzorem nowego człowieka. Wierna w małych i drobnych rzeczach.”

Przechodząc do mniejszych sal na dzielenie się w małych grupach losowaliśmy sentencje naszego Założyciela. Szczególnej wymowy  nabiera jedna z nich, zamieszczona w prezentacji:

„Dziękczynienie wywyższa człowieka”.

Po spotkaniach w grupach nastąpiła synteza, podczas której przedstawialiśmy odpowiedzi na dwa pytania:

– W czym konkretnie możemy naśladować Maryję?

– Przez Maryję Duch Święty prowadzi ludzi do komunii z Chrystusem. Jak to dokonuje się w moim życiu duchowym? 

Po tej części nastąpiła przerwa na coś słodkiego i przyjazne rozmowy w oazowym gronie. W trakcie poczęstunku dołączył do nas moderator rejonowy, ks. Robert.

Wygłosił on drugą konferencję, na temat „Być dzieckiem w rękach Maryi”.

Przytoczył on w niej świadectwo Genka z żoną o mocy wspólnoty w budowaniu  życia zgodnego z wolą Bożą:

„Gdy myślę o moich kolegach i koleżankach z klasy, o tym jak wielu z nich jest po rozwodzie, w konflikcie z rodziną, niektórzy samotni – to widzę jak wyglądałoby nasze małżeństwo gdyby nie wspólnota. Gdy siedzę na imieninach u cioci i słucham, jakich wyborów życiowych dokonują krewni  -zastanawiam się, jak ja bym żył, gdyby nie doświadczenia oazowe. Gdy słucham o odchodzeniu od wiary znajomych z pracy i ich dzieci – stawiam sobie pytanie, jaką byłaby wiara w Boga moja i moich bliskich, gdyby nie formacja małżeńska. Wiem jedno – mam za co do końca życia dziękować Chrystusowi i wspólnocie Domowego Kościoła.”

Kapłan odniósł się również do istoty współczesnych działań złego ducha:

„Szatan przez swoich zwolenników, często nieświadomych, bo w niego nie wierzą, toczy walkę nie o plakaty, wykrzykiwane z mównicy hasła czy jakieś antyreligijne gesty. Diabeł walczy o duszę, ducha i wiarę rodzin – by je zniszczyć. Ma jednak silnego wroga – Dziewicę Maryję.”

Kończąc swoją konferencję zaprosił zebranych do oddania się Maryi , w postawie dziecka ,słowami ks. Dominika Chmielewskiego:

„Zachęcam cię, abyś spróbował chociaż czasami, nie był zbyt poważny i zbyt dorosły, byś wyobraził siebie w ramionach Matki Bożej jako malutkie dziecko , na które Ona patrzy z  największym zachwytem. I po prostu przyjął Jej miłość.”

Na zakończenie przeszliśmy z sali konferencyjnej do kaplicy domu rekolekcyjnego, gdzie nastąpiła Adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego, uwielbienie w ciszy, odmówienie Litanii Loretańskiej i kapłańskie błogosławieństwo.

Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia na schodach zakrystii powróciliśmy do naszych domów ,wzbogaceni maryjną refleksją w maryjnym miesiącu jako i radością powstałej na ten dzień małej wspólnoty.

Grzegorz Joachim Jarmużewski

ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

REKOLEKCJE W PIENIĘŻNIE

W dniach 08-12.05.2019 r. w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie miała miejsce  Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rekolekcji II stopnia.

Z 15 małżeństw uczestniczących w rekolekcjach tylko jedno przyjechało z poza naszej diecezji tj. z diecezji białostockiej. Rekolekcje prowadzili: Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła Ksiądz Mariusz Grabas oraz Monika i Bogdan Kolz.

Po raz drugi (pierwszy raz w roku ubiegłym) doświadczyliśmy szczerego, płynącego z otwartości serca przyjęcia przez gospodarza miejsca – Rektora Seminarium Księdza Jacka Wojcieszko. Bogu niech będą dzięki za ten czas, za to miejsce i za tych ludzi, którzy brali udział w rekolekcjach jak też i tych, którzy na rzecz rekolekcji posługiwali. 

Gosia i Janusz Szczerba

 

PODZIĘKOWANIE

KOCHANI
12-05-2019 roku odbyła się kolejna Niedziela Świadectw, tym razem
w Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pieniężnie.
Bardzo dziękujemy ks. Cezaremu Opalachowi za wygłoszone w tym dniu homilie.
Serdeczne Bóg zapłać Danusi i Andrzejowi Kuc, Bożenie i Wojtkowi
Szczurek oraz Ali i Jarkowi Dąbrowskm za przybliżenie naszej
wspólnoty poprzez wypowiedziane świadectwo.

Bardzo serdecznie prosimy o zaangażowanie się wszystkich małżeństw do
gotowości dzielenia się radością bycia w Domowym Kościele, opowiedzeniu
o tym, jak Jezus Chrystus przemienia nasze życie.

Małżeństwa, które jeszcze nie napisały swoich świadectw prosimy, aby
wzięły naszą prośbę do serca i to zrobiły przesyłając je do ks. Cezarego
Opalacha na adres: cezary.opalach@uwm.edu.pl.
Otoczmy modlitwą to dzieło a także całą wspólnotę Domowego Kościoła.

Gosia i Mirek Andruszkiewicz
Gosia i Janusz Szczerba

KOCHANA WSPÓLNOTO

Niech Chrystus Zmartwychwstały wniesie w Wasze serca niezachwianą ufność w Jego zwycięstwo i obdarzy Was wszelkimi łaskami
 

Radosnego przeżywania Świąt Wielkanocnych
życzą
Ks. Mariusz Grabas – Moderator Diecezjalny
Gosia i Janusz Szczerba – para diecezjalna