1 WRZEŚNIA-ROZPOCZĘCIE ROKU FORMACYJNEGO

Rozpoczęcia roku formacyjnego, odbędzie się w
Nowym Kawkowie w dniu 01.09.2018 r.

Plan dnia:
– 10:00 – zawiązanie wspólnoty – prezentacja grup ,
– 11:00 – godzina świadectw (kościół) po 2 świadectwa z rekolekcji
– 12:30 – Msza Święta z przyjęciem małżeństw do wspólnoty Domowego Kościoła oraz przekazanie posługi par animatorskich
– 13:45 – agape
– 15:00 – Godzina odpowiedzialności KWC

Zapraszamy całą wspólnotę, a w szczególności pary animatorskie kończące i rozpoczynające posługę.

Ks. Mariusz Grabas – Moderator Diecezjalny
Gosia i Janusz Szczerba – para diecezjalna

 

Piosenka roku OŻK 2018/19

Prezentujemy oficjalną wersję piosenki roku, która będzie nam towarzyszyła w nowym roku formacyjnym. Autorami piosenki roku są Marta i Dariusz Madejscy. Małżeństwem są od ponad dziesięciu lat, a w Domowym Kościele od ponad siedmiu. Jako nastolatkowie należeli do młodzieżowej gałęzi Ruchu Światło-Życie, gdzie byli animatorami i często pełnili posługę muzyczną na rekolekcjach i podczas spotkań oazowych w parafii. Darek z wykształcenia jest dyrygentem i muzykoterapeutą, poza prowadzeniem rozmaitych chórów zaangażowany jest w powstający właśnie w Częstochowie Ośrodek Muzyki Liturgicznej. Marta, nauczyciel języka angielskiego w częstochowskiej szkole muzycznej jest członkiem zespołu uwielbieniowego „77 Formacja z Mocą”.Inspiracją do napisania piosenki „Młode serca” były dla nas słowa Ojca Świętego Franciszka, które skierował do młodzieży podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Będąc uczestnikami tego wydarzenia wspominaliśmy własną młodość i zaangażowanie w ewangelizację i zdaliśmy sobie sprawę, że to spotkanie z Jezusem i ciągłe trwanie w relacji z Nim odnawia i odmładza nas, dodaje siły i energii, żeby ogłaszać Królestwo Boże, nieść innym miłość, pokój i radość. Nie chcemy odejść zasmuceni jak bogaty młodzieniec z ewangelicznej przypowieści, któremu, choć wszystko miał i wypełniał przykazania, czegoś w życiu brakowało. Chcemy, żeby nasze życie miało smak, i żeby nasze serce pozostało świeże i czułe na Boże natchnienia, niezależnie od tego w jakim jesteśmy wieku – napisali autorzy w zgłoszeniu do konkursu na piosenkę roku
Tekst i nuty dostępne są na stronie Centralnej Diakonii Muzycznej: cdmuz.pl

 

 

AKCJA „ZAGUBIONE OWCE”.

 

„Kto z was, mając sto owiec, nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie szuka jednej, zaginionej na pustkowiu, tak długo, aż ją znajdzie?  A znalazłszy, kładzie ją na swoje ramiona i z radością wraca do domu!    (Łk 15, 1-7) 

DRODZY MAŁŻONKOWIE

Jezus te pytanie, kieruje również do nas – Kto z was, nie wyruszyłby na poszukiwanie tych, którzy się zgubili? Jezus prosi nas abyśmy nie byli obojętni i egoistyczni wobec jego ukochanych owiec – naszych  bliźnich. Chce abyśmy wytrwale i nieustannie szukali zagubionych ludzi, aby otworzyli się na działanie łaski bożej i dostąpili zbawienia.

Kochani w odpowiedzi na prośbę Jezusa, chcemy Was zaprosić do naszej nowej akcji ewangelizacyjnej pod nazwą „ZAGUBIONE OWCE”. Jest to akcja do której zapraszamy wszystkie małżeństwa Domowego Kościoła, bez względu na staż małżeński, czy staż we wspólnocie.

Akcja „ZAGUBIONE OWCE” to projekt ewangelizacyjny, który ma na celu odnalezienie i przyprowadzenie do Jezusa małżeństwa, które potrzebuje opieki duchowej. Ma ona nas zmobilizować do modlitwy, zaprzyjaźnienia się, a później zaproszenia i przyprowadzenia na konkretne wydarzenie ewangelizacyjne tych małżonków, którzy potrzebują Chrystusa.

AKCJA „ZAGUBIONE OWCE” TO 4 PROSTE KROKI!!!

KROK 1: MODLITWA DO DUCHA ŚW. O ŚWIATŁO I DROGĘ Bóg daje światło tym, których posyła. Bóg wskaże Wam drogę, jak dotrzeć do małżonków, w jaki sposób im pomóc i jak ich zachęcić do głębszej relacji ze Sobą. 

KROK 2: MODLITWA ZA MAŁŻONKÓW Bóg zmienia ludzi dzięki modlitwie. Módlcie się wspólnie każdego dnia za małżeństwo, które Pan Bóg wam powierzy. Proście Jezusa, aby otwierał ich serca na łaskę, którą chce ich obdarzyć. 

KROK 3: WSPÓLNE PRZEBYWANIE I WZAJEMNA POMOC Szukajcie okazji, aby pielęgnować waszą znajomość, a z czasem może nawet przyjaźń. Zaufanie, pomoc i wspólne spędzanie czasu dadzą wam okazję, aby porozmawiać z małżonkami o Bożej miłości.

KROK 4: WSPÓLNY UDZIAŁ W FORUM EWANGELIZACYJNYM Zaproście małżeństwo, którym będziecie się opiekować duchowo, na specjalne wydarzenie ewangelizacyjne, organizowane przez Domowy Kościół. Zatroszczcie się o to, aby wspólnie z nimi uczestniczyć w tej uroczystości.

Diakonia Ewangelizacji

REKOLEKCJE „BĄDŹCIE ŚWIADKAMI EWANGELII”.

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła!

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje Diakonii Ewangelizacji

„BĄDŹCIE ŚWIADKAMI EWANGELII”

w dniach od 28.09.2018 r do 30.09.2018 r

Rekolekcje odbędą się w Lidzbarku Warmińskim w Domu Pielgrzyma, przy Parafii Św. Piotra i Pawła.

„Masz oczy, masz ręce – cóż jeszcze trzeba ci więcej? Masz głowę, masz serce – tyle potrzeba, by komuś uchylić nieba…”.     

Podążając za hasłem nowego roku formacyjnego ”Młodzi w Kościele” kierujemy nasze zaproszenie do Was drodzy małżonkowie, którzy jesteście członkami diakonii lub chcielibyście w przyszłości nimi zostać. Wy jesteście młodzi – sercem i młodzi – duchem, jesteście „solą tej ziemi i światłem świata”.

Ten wyjątkowy czas rekolekcji, nauczy nas jak z odwagą głosić Jezusa w codzienności. Będzie to czas modlitwy, dzielenia się świadectwem, warsztatów i umocnienia w posłaniu do ewangelizacji. Wszystko po to, abyśmy wiedzieli jak i dlaczego mówić o Jezusie, aby nasz zapał dzielenia się Dobrą Nowiną nie stygł. Dlatego tak ważne jest, by swoim całym życiem oznajmiać światu, że Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem.

Koszty uczestnictwa:

– osoba dorosła – 180 zł

Zapisy:

Ala i Jarek Dąbrowscy – 512 113 413

dabrala@o2.pl

INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

Szczęść Boże!
Intencje modlitewne zgłoszone w kwietniu i maju 2018
 
1534. Prosimy, aby Pan Bóg błogosławił małżeństwa obchodzące jubileusze ślubów w miesiącu kwietniu. Niech w ich rodzinach ciągle wzrasta wiara, nadzieja i miłość.
1535. W intencji Michała, o potrzebne łaski i otwarcie się na wolę Bożą w jego życiu.
1536. W intencji Szymona, z prośbą o łaskę wiary, nadziei i miłości oraz powrót do zdrowia.
1537. Módlmy się, aby w małżeństwie Izabeli i Grzegorza zapanowała jedność i zgoda, żeby z łasą Bożą potrafili pokonać wszelkie trudności.
1538. O pokój serca, radość życia i zdrowie dla Dominika.
1539. Módlmy się za małżeństwa, które swoje jubileusze ślubów obchodzą w maju, aby byli świadkami jedności małżeńskiej w swoich środowiskach. Niech błogosławieństwo Boże umacnia ich rodziny.
1540. W intencji Pawła, z prośbą o dary Ducha Świętego i pomoc w podejmowaniu właściwych decyzji życiowych oraz łaskę zdrowia.
1541. W intencji niedawno wyświęconych kapłanów, m.in. księdza Eryka, aby Pan Jezus błogosławił im w posłudze duszpasterskiej oraz obdarzał potrzebnymi siłami.
1542. Módlmy się w intencji Waldemara o potrzebne łaski do zerwania z alkoholem, pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy i błogosławieństwo dla rodziny.
 
Intencje modlitewne zgłoszone w czerwcu 2018
 
1543. O wzrost duchowy naszej rodziny i naszego kręgu.
1544. O dobre wybory życiowe dla naszych dzieci.
1545. O błogosławieństwo Boże dla naszego małżeństwa, dla naszej rodziny i naszych dzieci. O dobrego męża dla naszej córki i dobre wybory dla naszego syna.
1546 O łaskę uzdrowienia dla Renaty Miłek i skruchę dla Teresy, o wiarę dla Stanisława, o błogosławieństwo dla całej naszej rodziny. Prosimy również o trzeźwość dla narodu i godne przeżycie wakacji.
1547. O dar rodzicielstwa dla Mariusza i Izy, o uwolnienie z nałogu hazardu Tomka, o dobrą żonę dla Andrzeja.
1548. Proszę o uzdrowienie mnie z choroby nowotworowej i o zdrowie, błogosławieństwo dla dzieci i wnuków oraz dobry rozwój poczętego dziecka Ani i Darka.
1549. O dar nawrócenia dla Tomka.
1550. O uzdrowienie Wiktorii błogosławieństwo dla jej rodziców.
1551. O zdrowie dla Kasi i błogosławieństwo dla rodziny.
1552. O żywą wiarę, doświadczenie Bożej obecności dla Justyny.
1533. O jedność , miłość w małżeństwie i rodzinie Moniki i Bogdana.
1554. O zdrowie i pomyślne wyniki badań dla Piotrka.
1555. O zdrowie po operacji i błogosławieństwo Boże dla Bartka i jego rodziny, o świętość dla dzieci- matka.
1556. O Boże błogosławieństwo dla rodziny  Zbiciak i trzeźwość dla  Grzesia.
1557. O dar małżeństwa dla Karoliny i Marka oraz Pawła i Ewy.
1558. O zdrowie, wytrwałość w cierpieniu dla naszych rodziców, mam, stojących u kresu życia.
1559. O wiarę i powrót do Jezusa naszych dzieci, Ani, Mateusza i chrześniaków.
1560. W podziękowaniu za kolejną rocznicę naszego sakramentu małżeństwa, za wspólną drogę i prowadzenie Boże- Lucja i Andrzej.
1561. Dziękujemy Ci Jezu i Maryjo za 16 lat bycia małżonkami. Dziękujemy za Wasze błogosławieństwo. Prosimy o zdrowie i miłość w naszej rodzinie- Kowalscy.
1562. Prosimy o łaskę nawrócenia i uzdrowienie z choroby alkoholowej Edwarda.
1563. Prosimy o łaskę nawrócenia i przemianę życia dla Maćka.
1564 O dar błogosławieństwa dla Amelii.
1565. Dziękujemy za wszystkie otrzymane łaski i błogosławieństwo oraz prowadzenie Matki Bożej.
1566. O cud uzdrowienia z choroby nowotworowej za przyczyną sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego dla akolity Mariusza- jeżeli taka wola Boża, oraz o siły fizyczne i duchowe na czas leczenia.
1567. O prowadzenie Pana Boga w walce o lek dla chorego na SMA Pawła. Aby Bóg wskazywał, jaka jest Jego wola.
1568. O łaskę wiary dla Ani i Mateusza.
1569. O mądrość i wybór właściwej drogi dla Hani, Krystiana, Asi, Janka oraz łaski Ducha Świętego i mocną wiarę.
1570. Dziękujemy Panu Bogu za miniony rok posługi i pracy, Matce Bożej za opiekę nad nami, wstawiennictwo. Zawierzamy całą wspólnotę na następny rok pracy, prosząc o Boże błogosławieństwo: Domowy Kościół- rejon Mrągowo.
1571. O Boże błogosławieństwo i opiekę w podejmowanych zobowiązaniach i codziennym trudzie dla całej rodziny- Zbyszek.
1572. Polecamy Panu Bogu małżeństwa naszej wspólnoty obchodzące rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa w czerwcu, lipcu i sierpniu. Niech Bóg błogosławi wszystkim i prowadzi do świętości.
1573. Módlmy się o obfite owoce rekolekcji dla małżeństw wspólnoty Domowego Kościoła oraz o potrzebne łaski dla posługujących księży moderatorów.
1574. Proszę o modlitwę w Intencji Igi, o der zdrowia dla niej oraz o Boże błogosławieństwo dla małżeństwa Igi i Ksawerego.
Intencje modlitewne  można zgłaszać na adres e-mail  chowaniecj57@wp.pl  lub telefonicznie na numer  895426452
Serdecznie pozdrawiamy- Halina i Janusz Chowaniec.
 
 

ZGLOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY

Już po raz 7. ulicami Olsztyna przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny, tym razem pod hasłem: „Polska rodziną silna”. Na ulice stolicy Warmii i Mazur wyszły tłumy ludzi. – Rodzina to wspaniała sprawa, w niej człowiek prawdziwie żyje i może się rozwijać przy wsparciu innych. To prawdziwe szczęście – podkreślali uczestnicy marszu. – To świadectwo, jak wielką wartością dla Kościoła, dla państwa i dla każdego z nas jest rodzina – podkreśla ks. Wojsław Czupryński, diecezjalny duszpasterz rodzin.

Marsz został poprzedzony Mszą św. w kościele św. Jakuba. Modlitwie przewodniczył abp Górzyński, metropolita warmiński, który zaznaczył, że rodzina to fundament, na którym opiera się człowiek, i należy walczyć, żeby rodzina była dobrze rozumiana. – W świecie, gdzie wszyscy wszystko manifestują, nie może zabraknąć manifestacji dobra, tego, co najważniejsze – mówił arcybiskup. Pobłogosławił zebranych i podziękował im za dawanie świadectwa. – Bądźcie świadkami wiary i bądźcie z tego dumni. To jest właśnie prawdziwy i w zasadzie jedyny powód do dumy – że otrzymaliśmy Prawdę i zdolność do niesienia jej innym. Wypełnijmy nasze powołanie – apelował.

Marsz dla Życia i Rodziny uformował się na olsztyńskiej Starówce, a następnie barwny pochód przeszedł ulicami miasta do parku Centralnego, gdzie odbył się piknik rodzinny.

GALERIA ZDJĘĆ

za:https://olsztyn.gosc.pl/gal/spis/4801283.Marsz-dla-Zycia-i-Rodziny

 

PODZIĘKOWANIE

KOCHANI
13.05.2018 odbyła się kolejna Niedziela Świadectw, tym razem
w Łęgajnach.
Bardzo dziękujemy ks. Cezaremu Opalachowi za wygłoszone w tym dniu homilie.
Serdeczne Bóg zapłać dla Bożeny i Wojtka Szczurek oraz Gosi i Mirka Andruszkiewicz za przybliżenie naszej wspólnoty poprzez wypowiedziane świadectwo.

Nadal gorąco prosimy o zaangażowanie się wszystkich małżeństw do gotowości dzielenia się radością bycia w Domowym Kościele, opowiedzeniu o działaniu Pana Jezusa w naszym życiu, o łaskach którymi Pan Bóg nas obdarza.
Małżeństwa, które jeszcze nie napisały swoich świadectw prosimy, aby wzięły naszą prośbę do serca i to zrobiły przesyłając je do ks. Cezarego Opalacha na adres: cezary.opalach@uwm.edu.pl.
Otoczmy modlitwą to dzieło a także całą wspólnotę Domowego Kościoła.

Gosia i Mirek Andruszkiewicz
Gosia i Janusz Szczerba

ORAR W PIENIĘŻNIE

Dzięki łasce Pana w dniach 25-29 kwietnia 2018 roku uczestniczyliśmy w ORAR I stopnia w Pieniężnie. Na rekolekcje wybraliśmy się mimo pewnych wątpliwości z naszymi małymi dziećmi (7, 5, 3 i 2 lata). Jak się szybko okazało nasze obawy były bezpodstawne. Małżeństwa odpowiedzialne za przygotowanie rekolekcji zadbały o każdy szczegół. Doskonała organizacja, warunki mieszkaniowe, a przede wszystkim diakonia wychowawcza dawały poczucie bezpieczeństwa i pozwalały na głębokie przeżywanie rekolekcji. Dzieci bardzo chętnie spędzały czas z diakonią, która z wielkim zaangażowaniem im służyła.

W szczególny sposób doświadczyliśmy obecności Jezusa i Jego łask podczas małżeńskiej adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Rekolekcje, które wspólnie przeżyliśmy zbliżyły nas do Boga, dodały sił duchowych i fizycznych na kolejne etapy pracy formacyjnej DK.

Bogu niech będą dzięki!

Justyna i Bartek

 

Dowiedziawszy się od znajomych z DK na początku 2018 roku, że planowane jest zorganizowanie rekolekcji ORAR1 w naszej Diecezji bardzo się ucieszyliśmy. Chcieliśmy wziąć udział w rekolekcjach, jednak ze wg. na obawy związane z wiekiem naszych  dzieci  10 lat, 3 lata i najmłodsza niecały rok, chcieliśmy wziąć udział w rekolekcjach trwających od 3-5 dni, z zapewnieniem opieki nad dziećmi. Zaraz po ukazaniu się informacji o ORAR 1 w Pieniężnie w dniach 25-29.IV.2018r wypełniliśmy kartę zgłoszeniową, przekazaliśmy ją do pary animatorskiej i rejonowej oraz uiściliśmy zaliczkę.

Na około tydzień przed rekolekcjami zaczęło między nami zgrzytać. Pojawił się rozdźwięk w stosunku do wcześniejszych ustaleń i nie było między nami zgody jeśli chodzi o udział w rekolekcjach naszej najstarszej 10 letniej córki. Mi bardzo zależało, żeby pojechała – w myśl zasady „jak wszyscy to wszyscy”. Żona chciała odstępstwa i pozostawienia córki u dziadków. Po kilku dniach i kilku ostrych wymianach zdań, doszliśmy do wniosku, że zadzwonimy do naszych starszych znajomych z DK, którzy byli naszą Parą Pilotującą. Zapytałem Danusi matki 4 dzieci, jak jeździli na rekolekcje? Oni jeździli wspólnie. Ich opinia, jako mediatorów w naszym sporze była decydująca! 😉 Na 3 dni przed rekolekcjami zgodziliśmy się z żoną, że jedziemy w komplecie!

Sam przejazd przebiegał bardzo spokojnie. Przed wyjazdem poleciał SMS do naszych przyjaciół z kręgu, którzy również jechali na rekolekcje i w drogę. Fajnym akcentem w trakcie dojazdu, był fakt, że tuż przed Pieniężnem, Kasia i Mariusz z dzieciakami nas dogonili i pod Seminarium Księży Werbistów dojechaliśmy wspólnie.

Na miejscu mile powitali nas organizatorzy, którzy wsparli nas podczas rozładunku aut i podczas przenoszenia bagaży do pokoi. Rekolekcje rozpoczęły się Eucharystią, następnie kolacją i pogodnym wieczorkiem stanowiącym zawiązanie wspólnoty. Po Apelu Jasnogórskim uczestnicy rozeszli się do pokoi, niektórzy do kaplicy, a ja udałem się na spotkanie odpowiedzialnych. Był to mój debiut w podwójnej roli: uczestnika i animatora pracy kręgu rekolekcji DK jednocześnie (żona-Ania wzięła na siebie usypianie dzieciaków). Było to nasze pierwsze takie zaangażowanie w DK. Zaproszenie do tej posługi otrzymaliśmy w niedzielę, na 3 dni przed rekolekcjami ORAR1. Po krótkiej rozmowie i trwającym mniej niż 5 min namyśle, zdecydowaliśmy się przyjąć powierzane nam zobowiązanie, z ufnością przyjmując to „wyzwanie” i godząc się na nie bardziej z radością i nadzieją, niż lękiem.

Zasady pracy kręgu w trakcie rekolekcji były te same, które obowiązują w trakcie comiesięcznych spotkań kręgu, natomiast nieco inne były metody pracy ze Słowem Bożym, co dla mnie było nowym, lecz bardzo ciekawym i owocnym doświadczeniem.

Dni rekolekcyjne, których przebieg zaplanowany był od 7:30 do 21:00, zleciały dosłownie w mgnieniu oka, doprowadziły nas niedzieli i zakończenia.

W trakcie rekolekcji nowym doświadczeniem było dla nas pełnienie posługi Pary Animatorskiej. Posługa ta spadła można by powiedzieć, na nas jak grom z jasnego nieba, jednak była błogosławionym, radosnym i bardzo owocnym czasem, który był czasem wzajemnego ubogacania się w kręgu zawiązanym na potrzeby przeprowadzenia rekolekcji. Krótko mówiąc, nie taki wilk straszny, jak go piszą.

Posługa diakoni opiekuńczej była w naszej ocenie, służbą na najwyższym poziomie. Osoby z diakoni opiekuńczej zdobyły zaufanie żony, już po pierwszym kontakcie. Powierzenie opieki nad wszystkimi naszymi pociechami, było strzałem w 10. Dzięki temu, że „zastępczy opiekunowie”, brali na swe ramiona nasz rodzicielski, słodki krzyż, możliwe było nasze uczestnictwo we wszystkich częściach ORAR1, wspólne spędzenie czasu tylko we 2, małżeńska Adoracja P. Jezusa, czy Dialog Małżeński. Najstarsza córka, po uprzedniej konfiskacie smartfona, również ciekawie, sympatycznie i aktywnie spędzała czas. Jej łzy tęsknoty za Wiktorią poznaną na ORAR1, w ostatnim dniu rekolekcji , były dowodem jak dobry był to czas dla dzieci.

Kolejnym i szczególnie istotnym elementem rekolekcji, który poruszył nasze serca, były świadectwa. Dzielenie się doświadczeniem rekolekcji, życia, doświadczeniami Bożych interwencji było dla nas pięknym prezentem otrzymanym w czasie rekolekcji. Było to również czas wypoczynku i oderwaniu od pracy i codziennych obowiązków, można powiedzieć, że ORAR był, szczególnie dla mnie jednym z najlepszych urlopów, gdzie dane mi było duchowe nabranie sił i fizyczne odpoczniecie.

Daniel

 

 

NOWA PARA ODPOWIEDZIALNA ZA NIEDZIELE ŚWIADECTW

Witajcie Kochani,
Miło nam poinformować, iż w ramach Diakonii Ewangelizacji posługę dotyczącą organizacji Niedzieli Świadectw, przyjęła nowa para Małgorzata i Mirosław Andruszkiewiczowie. Od dnia dzisiejszego w sprawach organizacyjnych będą oni bezpośrednio kontaktować się z Wami telefonicznie i mailowo. Będą oni w ścisłym kontakcie z nami i księdzem moderatorem Cezarym Opalachem. Prosimy o ciepłe przyjęcie ich i chętne Wasze zaangażowanie w diakonii tak jak do tej pory. Jesteśmy wdzięczni Małgosi i Mirkowi za ich posługę i prosimy Was o wsparcie i modlitwę za nich. 
Pozdrawiamy Was serdecznie. Z Panem Bogiem.
Ala i Jarek Dąbrowscy

KOCHANA WSPÓLNOTO !

MIŁOŚCI – Wielkiego Czwartku !
WIARY – Wielkiego Piątku !
NADZIEI – Wielkiej Soboty !
RADOŚCI – Wielkiej Niedzieli !

Radosnego przeżywania Świąt Wielkanocnych
życzą
Ks. Mariusz Grabas – Moderator Diecezjalny
Gosia i Janusz Szczerba – para diecezjalna